Change language:

Engelskkurs mellomnivå: skrivetrening, nettbasert (B1/B2)

Dette er et nettbasert skrivekurs i engelsk for deg som ønsker å videreutvikle de skriftlige ferdighetene dine og å bruke språket mer fleksibelt og effektivt. Gjennom kurset utvikler du ordforrådet ditt og lærer å uttrykke deg mer presist skriftlig, særlig med fokus på struktur, grammatikk og rettskriving.

Om kurset

Dette lærer du

  • grammatiske strukturer, setningsoppbygging og rettskriving
  • å utforme personlige tekster og tekster knyttet til eget interesseområde og fritid
  • å sammenfatte og vurdere informasjon og argumenter fra en rekke kilder
  • å lage skriftlige presentasjoner innen et vidt spekter av generelle emner og å utdype ideer med underpunkter og relevante eksempler

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker å styrke særlig de skriftlige engelskkunnskapene dine. Du bør ha forkunnskaper tilsvarende nivå B1 ifølge det europeiske rammeverket for språk.

Gjennomføring

Arbeidsform og framdrift for kurset avtales med læreren på første informasjonsmøte over Skype. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får hele tiden nødvendig oppfølging og støtte fra læreren. På kurset blir du kjent med ulike skrivesjangere og skrivestiler i engelsk. Vi jobber også med grammatikken.

I løpet av kurset leverer du seks tekster på ca. 1 - 1,5 A4-sider i form av formelt og uformelt brev, sammendrag av mer omfattende tekster, rapporter, essays eller lignende. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver.

Du må regne med å sette av to til fire timer til hver av oppgavene.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du mottar kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Du har valgt:

Engelskkurs mellomnivå/høyere mellomnivå - skrivetrening (B1/B2) - nettbasert

Kurset består av et nettmøte med lærer og utforming av seks tekster (ca. 400-450 ord, én A4-side) i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på Skype-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Kurset kan starte når det passer deg.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
3850
Kursid:
3676930181