Engelskkurs litt øvet: Konversasjon og kulturkunnskap (A2)

Dette er et engelskkurs for deg som først og fremst ønsker å styrke de muntlige ferdighetene dine. Gjennom samtaletrening på engelsk oppnår du bedre selvtillit og flyt i språket.

Sted

Endre

NivåA2
Pris2 610,-

Om kurset

Dette lærer du

 • lydlære og uttaletrening
 • samtaletrening
 • presentasjonsteknikk
 • utvidelse av ordforråd
 • generell språkforståelse

På kurset lærer du også om britisk historie og kultur.

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som har kunnskaper i engelsk tilsvarende Engelskkurs litt øvet (omtrent samme nivå som på ungdomsskolen), og som ønsker å fokusere på muntlig engelsk.

Gjennomføring

Samtaletreningen tar utgangspunkt i små tekster og situasjoner som er representative for engelsk kultur og dagligliv. Læreren gjennomgår og forklarer relevant ordforråd og gir språklige tips til hvordan man bør formulere seg i ulike situasjoner. Temaene varierer fra semester til semester, slik at man med fordel kan ta kurset flere ganger.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk samt undervisningserfaring. De underviser i morsmålet sitt eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 2610
 • Timer 22
 • Tidspunkt 10.15 - 11.45
 • Sted Bergen Sentrum
 • Dager Tir
 • Start06.02.2018
 • Slutt08.05.2018
NB! Vinterferie uke 9 fra 26. februar til 4.mars - ingen undervisning.NB! Påskeferie uke 13 fra 26. mars til 2. april - ingen undervisning.