Engelskkurs litt øvet: Konversasjon

Dette er et engelskkurs for deg som først og fremst ønsker å styrke de muntlige ferdighetene dine. Gjennom samtaletrening på engelsk oppnår du bedre selvtillit og flyt i språket.

NivåA2

Om kurset

Dette lærer du

 • lydlære og uttaletrening
 • samtaletrening
 • presentasjonsteknikk
 • utvidelse av ordforråd
 • generell språkforståelse
 • kulturformidling

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som har kunnskaper i engelsk tilsvarende Engelskkurs litt øvet (cirka samme nivå som på ungdomsskolen) og som ønsker å fokusere på muntlig engelsk.

Gjennomføring

Samtaletreningen tar utgangspunkt i små tekster og situasjoner som er representative for engelsk kultur og dagligliv. Læreren gjennomgår og forklarer relevant ordforråd og gir språklige tips til hvordan man bør formulere seg i ulike situasjoner. Temaene varierer fra semester til semester, slik at man med fordel kan ta kurset flere ganger.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk samt undervisningserfaring. De underviser i morsmålet sitt eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 2745
 • Timer 16
 • Tidspunkt 17.15 - 19.00
 • Sted Marienlyst skole
 • Dager Man
 • Start13.02.2017
 • Slutt24.04.2017