Change language:

Engelskkurs høyere nivå (C1)

Dette er et engelskkurs for deg som vil beherske avansert engelsk både skriftlig og muntlig. Etter at du har fullført dette nivået, kan du bruke språket korrekt, nyansert og spontant både i sosiale og yrkesmessige sammenhenger.

Om kurset

Dette lærer du

  • å forstå et bredt spekter av lengre, krevende tekster og oppfatte budskap som ikke er direkte uttrykt
  • å uttrykke deg flytende og spontant uten at det merkes noe særlig at du leter etter uttrykksmåter
  • å bruke språket fleksibelt og hensiktsmessig til sosiale, akademiske og yrkesrelaterte formål
  • å skrive klare, velstrukturerte og detaljerte tekster om komplekse emner og vise at du mestrer ulike setningsmønstre, bindeord og sammenbindende markører
  • å kunne ta detaljerte notater fra en forelesning eller et møte innenfor ditt interesseområde som er så nøyaktige at de også kan være til nytte for andre

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå C1. Se kursoversikt ved å velge undervisningssted nedover under "Meld deg på".) 

Hvem passer det for

Engelskkurs høyere nivå er for deg som har kunnskaper tilsvarende nivå B2, det vil si du som

  • forstår hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde.
  • deltar i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.
  • skriver klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner
  • forklarer et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer

Er du usikker på om dette nivået er riktig for deg, ta en nivåtest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger. 

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning.

Lærerne

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

 

Eksamen

Etter Engelskkurs høyere nivå  kan du gå opp til Cambridge English: Advanced (CAE). Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Engelskkurs høyere nivå - én-til-én samtale- og skrivetrening (C1) - nettbasert

Kurset består av seks individuelle Skype-møter med lærer og utforming av fire tekster (ca. 400 ord, én A4-side)i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første Skype-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av to til tre timer til hver oppgave. Skype-møter med lærer legger vekt på interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
6900
Kursid:
3676900181

Lignende kurs

Engelskkurs høyere nivå (C1)

På Engelskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på engelsk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres. Lærebok: "Cutting Edge 3rd Edition Advanced C1".

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Majorstuen skole
Samlet pris:
6900
Undervisningstimer:
60
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Ons
Start:
01.09.2021
Slutt:
15.12.2021
Kursid:
3656580366

Engelskkurs høyere nivå del 1 av 4 (C1)

Dette er et engelskkurs nivå (C1) for deg som vil beherske avansert engelsk både skriftlig og muntlig. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Tir
Start:
07.09.2021
Slutt:
23.11.2021
Kursid:
3746515008