Change language:

Engelskkurs høyere nivå: Academic and professional English – nettbasert (C1)

Academic and professional English er et engelskkurs som skreddersys for deg og dine behov. Du får din egen personlige veileder og én-til-én undervisning som tar utgangspunkt i ditt ståsted og dine læringsmål. Kurset passer for deg som allerede har et godt nivå i engelsk, og ønsker å videreutvikle spesielt de skriftlige ferdighetene dine.

Om kurset

Dette lærer du

På kurset lærer du å utforme lengre tekster på engelsk til eget eller profesjonelt bruk i jobb- eller studiesammenheng. Du utvikler ordforrådet ditt og styrker evnen til å uttrykke deg presist skriftlig, med fokus på:

  • språkbruk
  • flyt
  • nøyaktighet
  • språkstruktur
  • stil
  • grammatikk

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som bruker engelsk i jobbsammenheng, for eksempel gjennom å holde foredrag og presentasjoner, skrive artikler osv. Kurset passer også godt for studenter som skriver omfattende oppgaver, f.eks. bachelor- eller masteroppgaver, på engelsk. Du bør ha forkunnskaper i engelsk tilsvarende nivå B2 i følge det europeiske rammeverket for språk.

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

Arbeidsform og framdrift for kurset avtales med læreren på første informasjonsmøte over Skype. Du følger ditt eget tempo og fordyper deg i det du har mest bruk for. Du får hele tiden nødvendig oppfølging og støtte fra læreren. Etter behov kan du jobbe med ulike skrivesjangere og skrivestiler.

I løpet av kurset leverer du åtte tekster på cirka to A4-sider som er relatert til fagområdet du studerer eller jobber med. Du velger selv tema og type tekst (artikkel, foredrag, presentasjon, skoleoppgave osv.). Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver.

Hvis du ønsker, kan de skriftlige innleveringene erstattes med nettmøter. Kurset tas da som et samtalekurs med én-til-én undervisning med lærer via videokonferanser.

Møtene med lærer kan, om du ønsker, skje i våre lokaler i Oslo i stedet for over Skype.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du mottar kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Du har valgt:

Engelskkurs høyere/profesjonelt nivå (C1/C2)- Academic and Professional English

Academic and Professional English er et engelskkurs på høyere nivå C1/C2 med én-til-én-undervisning. Din nettlærer gir deg individuell veiledning og oppfølging. Du velger selv om du vil levere åtte tekster på cirka to A4-sider som er relaterte til fagområdet du studerer eller jobber med, eller om du vil erstatte disse med nettmøter. I så tilfelle vil kurset da tas som et samtalekurs med én-til-én undervisning via videokonferanser. Kurset kan starte når det passer deg.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
7350
Kursid:
3779980181