Change language:

Engelskkurs høyere mellomnivå, selvstendig bruker (B2)

På Engelskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på engelsk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres.

Om kurset

Dette lærer du

 • å forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde
 • å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene
 • å skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner
 • å forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer

De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå B2. Se kursoversikt.

Hvem passer det for

Engelskkurs høyere mellomnivå er for deg som har kunnskaper tilsvarende nivå B1, det vil si at du

 • kan forstå hovedpunktene i klar standard tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv.
 • kan skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse
 • kan beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer,
 • kan diskutere velkjente emner og begrunne meningene dine
 • kan uttrykke deg slik at du kan takle uvante, eller til og med vanskelige, situasjoner

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi handlingsorientert tilnærming som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner. 

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen tar utgangspunkt i autentisk språk som brukes i reelle situasjoner. Kurset fokuserer særlig på situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet, men du lærer også å kommunisere i andre hverdagslige sammenhenger. Eksempler på øvelser er lytteaktiviteter, muntlig og skriftlig trening, presentasjoner og rollespill, par- og gruppearbeid.

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. 

 • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiested.  
 • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett.

Lærerne

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Etter Engelskkurs høyere mellomnivå  nivå B2 kan du gå opp til eksamenen Cambridge English: First (FCE). Du får kursbevis.

Veien videre

Etter Engelskkurs høyere mellomnivå vil vi anbefale deg å ta Engelskkurs høyere nivå slik at du kommer opp på nivå C1. 

Du har valgt:

Engelskkurs høyere mellomnivå - én-til-én samtale- og skrivetrening (B2) - nettbasert

Kurset består av seks individuelle Zoom-møter med lærer og utforming av fire tekster (ca. 400-450 ord, én A4-side) i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første Zoom-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av to til tre timer til hver oppgave. Zoom-møter med lærer legger vekt på interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
6995
Kursid:
3778020181

Lignende kurs

Engelskkurs høyere mellomnivå (B2)

På Engelskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på engelsk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres. Vi bruker "Cutting Edge 3rd Edition Upper-Intermediate B1", tekst- og arbeidsbok, som utgangspunkt for undervisningen.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Majorstuen skole
Samlet pris:
7099
Undervisningstimer:
60
Tidspunkt:
17.15 - 20.30
Dager:
Man
Start:
31.01.2022
Slutt:
30.05.2022
Kursid:
3771840366

Engelskkurs høyere mellomnivå del 1 av 4 (B2)-virtuelt klasserom

På engelskkurs høyere mellomnivå lærer du å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
19.15 - 20.45
Dager:
Man
Start:
07.02.2022
Slutt:
09.05.2022
Kursid:
3759445008

Engelskkurs høyere mellomnivå del 3 av 4 (B2)

På engelskkurs høyere mellomnivå (B2) lærer du å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Ons
Start:
02.02.2022
Slutt:
04.05.2022
Kursid:
3761895008

Engelskkurs høyere mellomnivå del 4 av 4 (B2)-virtuelt klasserom

På engelskkurs høyere mellomnivå lærer du å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
19.15 - 20.45
Dager:
Tor
Start:
03.02.2022
Slutt:
28.04.2022
Kursid:
3759425008