Change language:

Engelskkurs høyere mellomnivå: English for Professionals (B2)

English for Professionals er et engelskkurs for deg som må beherske engelsk som arbeidsspråk, og som vil lære å uttrykke deg på en formell og profesjonell måte, både muntlig og skriftlig.

Om kurset

Dette lærer du

På kurset lærer du praktisk og profesjonell bruk av engelsk som arbeidsspråk, slik at du blir tryggere i å bruke engelsk i ulike jobbsituasjoner. Vi går gjennom følgende temaer:

  • delta i forhandlinger
  • presentere bedriften du jobber i
  • presentere et produkt
  • diskutere organisasjonskultur
  • delta i webkonferanser
  • kommunisere med internasjonale kunder og samarbeidspartnere
  • snakke om artikler fra ulike medier og fagblader
  • utforme forretningsbrev, formelle e-poster, Power Point-presentasjoner
  • uttaletrening
  • grammatikk og ordforråd relevant for Business English

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som jobber, eller ønsker å jobbe, i en bedrift der du må bruke engelsk som arbeidsspråk. For å få utbytte av kurset bør du ha forkunnskaper tilsvarende minimum Engelsk mellomnivå B1.

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

I undervisningen, som foregår i ordinært eller virtuelt klasserom (ti samlinger), fokuserer vi på muntlig trening. Undervisningen foregår i små grupper og består av varierte arbeidsformer og stor grad av deltakeraktivitet. Skriftlige ferdigheter oppnår du gjennom oppgaver som ligger tilgjengelige på vår læringsplattform. Du får individuelle tilbakemeldinger fra lærer på de skriftlige oppgavene du leverer inn, og tett oppfølging og personlig veiledning fra læreren.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du mottar kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Du har valgt:

Engelskkurs: English for Professionals (B2/C1) - Zoom

Dette er et engelskkurs for deg som må beherske engelsk som arbeidsspråk på en profesjonell og formell måte. Du lærer å bruke språket mer korrekt og presist og med et rikere ordforråd. Undervisningen foregår i virtuelt klasserom. Du deltar via egen PC uansett hvor du bor.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5000
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
17.30 - 20.00
Dager:
Tor
Start:
10.02.2022
Slutt:
28.04.2022
Kursid:
3774630105