Engelskkurs for reiselivsbransjen

Ansatte i resepsjon og servering har en hektisk arbeidshverdag, der muntlige og til dels også skriftlige beskjeder skal oppfattes og iverksettes fort og der det er viktig å unngå misforståelser. På dette kurset vil du lære å mestre small talk og kunne gi råd og veiledning til aktiviteter for gjester.

Om kurset

 Dette lærer du

  • Muntlig kommunikasjon

Relevante og nyttige setninger og høflighetsfraser for samtaler og uformell småprat, og til råd og veiledning om kulturelle tilbud, spisesteder, sightseeing og underholdning på/i nærheten av destinasjonen.  

  • Uttaletrening
  • Ordforråd 

 

Hvem passer kurset for

Kurset er for deg som arbeider innenfor overnatting og servering. Du må ha minimum A2-nivå i engelsk

 

Gjennomføring

I undervisningen benytter vi flere undervisningsformer. Sanntidsundervisning på digital plattform med lærer til faste tidspunkt + læremateriell som legges på vår e-læringsplattform Moodle.

Videoopptak av sanntidsundervisningene legges tilgjengelig på Moodle, slik at deltakerne kan se på dem i ettertid ved behov for repetisjon.

Du får tilbud om 4 x 30 min individuell veiledning i løpet av kurset.

Lærere

Lærerne har lang erfaring med undervisning av voksne.

Finansiering

Kurset finansieres gjennom bransjeprogrammet og er gratis for alle som er ansatt i, eller permittert/oppsagt fra bedrifter innen reiseliv.

Du har valgt:

Bransjeprogram for reiseliv - Engelsk

Engelskkurs med vekt på muntlig kommunikasjon. Kurset er gratis for deg med tilknytning til reiselivsbransjen.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Ons
Start:
29.09.2021
Slutt:
01.12.2021
Kursid:
3749960484