Arabiskkurs litt øvet (A2)

På Arabiskkurs litt øvet bygger du videre på basiskunnskapene du tilegnet deg på nybegynnernivå. På dette nivået får du et større ordforråd og du blir mer fortrolig med det arabiske alfabetet. Muntlig trening står i fokus, slik at du blir tryggere når du skal beherske enkle språksituasjoner på arabisk.

Sted

Endre

NivåA2
Pris2 795,-

Om kurset

Dette lærer du

 • setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, som familie, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv
 • ord og uttrykk for å grunngi og forklare meninger, planer og handlinger
 • å klare deg i enkle samtaler om kjente og rutinepregede forhold
 • å beskrive med enkle ord sider ved din egen bakgrunn
 • lese og skrive enkle tekster om kjente emner

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå A2. Se kursoversikt ved å velge undervisningssted nedover under "Meld deg på".) 

Hvem passer det for

Arabiskkurs litt øvet er for deg som har kunnskaper tilsvarende nybegynnernivå A1, det vil si deg som

 • behersker grunnleggende, dagligdagse ord, uttrykk og fraser
 • kan presentere deg selv og andre
 • kan stille og svare på personlige spørsmål om bosted, venner og eiendeler
 • behersker helt enkle samtaler om dagligdagse temaer, gitt at samtalepartneren snakker langsomt og tydelig

Er du usikker på om dette nivået er riktig for deg, ta en nivåtest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger.

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning.

Lærerne

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Veien videre

Etter Arabiskkurs litt øvet vil vi anbefale deg å ta arabiskkurs mellomnivå slik at du kommer opp på nivå B1.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 2795
 • Timer 16
 • Tidspunkt 19.00 - 20.45
 • Sted Fagerborg skole
 • Dager Tir
 • Start05.02.2019
 • Slutt02.04.2019
Dette er et arabiskkurs for deg som først og fremst ønsker å styrke de muntlige ferdighetene dine innen standardarabisk og dialekter fra Egypt, Syria og Golfområdet. Gjennom samtaletrening på arabisk oppnår du bedre selvtillit og flyt i språket. Forkunnskaper: tilsvarende første halvdel av A2-nivå (cirka 140-160 undervisningstimer i arabisk muntlig og skriftlig fra tidligere). Kursmateriell deles ut av lærer.