Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Assistent i barnehage og skole

Faglig kompetanse blant assistenter i barnehage, på småskoletrinnet og i skolefritidsordningen er viktigere enn noen gang. Assistentens rolle er å være med på å tilrettelegge hverdagen slik at barn kan utforske verden i trygge rammer, ut fra sitt behov.Kurset er på 8 tirsdagskvelder. Det er ikke eksamen. Alle som har deltatt min. 75 % av gangene får detaljert kursbevis

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5700
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
21.02.2023
Kursslutt:
18.04.2023
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3827808516
Les mer Meld deg på

Assistent i helse- og omsorgssektoren

Faglig kompetanse blant assistenter på sykehjem, i hjemmehjelpen og som personlig assistent er viktigere enn noen gang. Som assistent er du med på å tilrettelegge hverdagen og bidra til et aktivt og sosialt liv for brukerne. Dette kurset er for deg som har lite eller ingen faglig bakgrunn, eller som nylig har begynt å jobbe innen yrket som assistent.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Narvik, Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5700
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
21.02.2023
Kursslutt:
25.04.2023
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3827718516
Les mer Meld deg på

Engelskkurs A1 del 1 - virtuelt klasserom

Engelskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Du lærer å bruke språket aktivt med utgangspunkt i situasjoner du vil møte i hverdagen. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Narvik, Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3740
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
11.01.2023
Kursslutt:
29.03.2023
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Ons
Kursid:
3840888516
Les mer Meld deg på

Norskkurs litt øvet del 1 av 2 (A2)

Dette er et norskkurs for deg som vil styrke og utvikle de grunnleggende kunnskapene du har i norsk fra før og ønsker å ta norskprøve A1-A2. Kurset er på nivå A2 på Europarådets nivåskala. Språkundervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Narvik, Narvik
Samlet pris:
6230
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
16.01.2023
Kursslutt:
26.04.2023
Tidspunkt:
09.00 - 13.00
Kursid:
3820608514
Les mer Meld deg på

Norskkurs nybegynner (A1) dag Narvik

Norskkurs nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Språkundervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Narvik, Narvik
Samlet pris:
6230
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
06.02.2023 Mandag/onsdag
Kursslutt:
15.03.2023
Tidspunkt:
09.00 - 12.30
Dager:
Man, Ons
Kursid:
3824398514
Les mer Meld deg på

Kreativt skrivekurs - Nettbasert privatundervisning

Vekk forfatteren i deg! På dette skrivekurset får du inspirasjonen og verktøyene du trenger for å kunne formidle ideene dine gjennom tekst. Du blir inspirert til å skrive en levende og godt oppbygd tekst ved hjelp av litterære verktøy. Kurset er nettbasert og inneholder 6 emner, 6 individuelle skypesamtaler på 45 minutter og 6 skriftlige innleveringer. Tilgangen til kurset gjelder for 3 måneder. Lærer er Tove Skagestad. Se presentasjon av kurset her https://youtu.be/Piy9o2bPIgQ

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
9800
Kursid:
3522438516
Les mer Meld deg på

Apotektekniker Vg3 LK20 - Nettstudier

På vårt nettbaserte kurs kan du studere hvor du vil og når du vil, og du bestemmer selv din egen progresjon. Du leser på egenhånd, men har en veileder du kan henvende deg til og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. Kurset følger den nye fagplanen LK20, og består av tre programfag:* Helseveiledning i apotek* Kommunikasjon og samhandling* YrkesutøvelseKurset har 25 innsendingsoppgaver som sikrer at du har vært igjennom pensum før eksamen. Kurset avsluttes med 4 eksamener på videregående skole, et i hvert av de tre programfagene + en tverrfaglig. Som apotektekniker jobber du med kundebehandling og veiledning innen riktig legemiddelbruk. Dette krever kunnskap om ulike sykdommer og legemidler både med og uten resept.Du jobber i team, men må også kunne ta selvstendige valg.Folkeuniversitetet Nettstudier tilbyr den teoretiske delen til Apotektekniker Vg3.  Vi anbefaler at du parallelt med teorien også har praksis på apotek. Etter bestått eksamen søker du om autorisasjon.Som nettstudent får du den mest fleksible måten å studere på! 

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
25000
Kursid:
404
Les mer Meld deg på

Barne- og ungdomsarbeider LK20 - Praksiskandidat -Nettstudier

På vårt nettbaserte kurs kan du studere hvor du vil og når du vil, og du bestemmer selv din egen progresjon. Du leser på egenhånd, men har en veileder du kan henvende deg til og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. Kurset har 18 innsendingsoppgaver, som sikrer at du har vært igjennom pensum før eksamen.  Etter bestått tverrfaglig eksamen på videregående skole, må du dokumentere 5 års praksis for å avlegge fagprøven.  Som nettstudent får du den mest fleksible måten å studere på! Opplæringen følger den nye fagplanen LK20, og består av tre programfag:* Pedagogisk arbeid* Kommunikasjon og samhandling* Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeid

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
14800
Kursid:
403
Les mer Meld deg på

Davvin 1 - nivå A1 - brevkurs

Davvin retter seg mot deg som ønsker å lære nordsamisk. Det kan være fordi du: har samisk bakgrunn, men har mistet kontaktenmed det samiske spåket er inngiftet i en samisk familie eller arbeideri et samisk miljø arbeider et sted hvor det kreves kunnskaper isamisk Kautokeino-dialekten er lagt til grunn for språket i kurset.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
3750
Kursid:
170
Les mer Meld deg på

DAVVIN 1 - nivå A1 - nettstudier

Davvin 1 - Nettbasert.Kurset er for nybegynnere, ogretter seg mot deg som ønsker å lære nordsamisk . Kurset bygger på boken DAVVIN 1. Det gir kjennskap til nordsamisk språk og kultur. Det kreves ingen forkunnskaper i samisk språk eller gramatikk.Kursinnholdet består av lærebok; ekstrastoff, digitale oppgaver og lydfiler. Det er Kautokeino-dialekten som er lagt til grunn for språket i kurset.Etter fullført kurs og alle innleveringer er registret, får du kursbevis og info om refusjon. 

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
3750
Kursid:
391
Les mer Meld deg på