Søkeresultat

Viser 120 treff på narvik.
Fant 6 treff i artikler. Klikk her for å se.

 • Engelsk videregående skole Vg1

  Engelsk for videregående skole er for deg som trenger engelsk for å få studiekompetanse eller som ønsker å forbedre karakteren din. I tillegg til å videreutvikle skriftlige og muntlige ferdigheter, får du innsikt i lese- og skrivestrategier og strategier for å lære språk.   

 • Mesterutdanningen - faglig ledelse byggfag

  I faglig ledelse byggfag får du en grunnleggende innføring i de faglige ledelsesoppgavene og temaene som er spesielle for ditt fag. Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av det ansvaret du har og de holdningene du bør ha som mester.Faglig ledelse følger Mesterbrevnemndas læreplan fra 2015.

 • Praktisk byggesøknad

  Lag din egen byggesøknad på nett. I dette kurset lærer du å søke om søknadspliktige tiltak til din kommune.

 • Brannforebyggende kurs

  Brannvernlederkurset gir deg en innføring i tekniske og organisatoriske krav til brannvernet i virksomheter og brannobjekter. Du får oversikt i hva eier og bruker må gjøre for å tilfredsstille kravene, og hvordan dette skal dokumenteres.Kurset tar utgangspunkt i kravene som stilles i “Forskrift om brannforebygging”.

 • DAK-operatør med 3D design

  Dette kurset gir deg en praktisk innføring i byggetegning og andre tekniske tegninger med AutoCAD. Du får også en innføring i 3D tegning på slutten av kurset.

 • Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming

  Fagutdanningen kvalifiserer deg til å jobbe med mennesker med ulike psykiske funksjons- og utviklingshemminger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner.Du får kunnskap om både utviklingshemming generelt samt psykisk helse og sykdommer som oppstår ved generell aldring hos denne pasientgruppen.

 • Salgsmedarbeider

  Dette kurset er for deg som har lang erfaring med markedsføring, salgsmetoder og kommunikasjon innenfor salgsfaget, men ikke har tatt fagbrev.Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

 • Barne- og ungdomsarbeider

  Barne- og ungdomsarbeider er utdanningen for deg som jobber med barn og unge i barnehage, skolefritidsordning eller fritidsklubb, og ønsker fagbrev.Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

 • Kontor- og administrasjonsmedarbeider - intensivkurs

  Kurset er for deg som har lang og allsidig erfaring innenfor kontor og administrasjon, men som ikke har tatt fagbrev.Kurset forbereder deg til å avlegge den teoretiske prøven i kontor- og administrasjonsfaget.

 • Salgsmedarbeider - intensivkurs

  Dette kurset er for deg som har lang erfaring med markedsføring, salgsmetoder og kommunikasjon innenfor salgsfaget, men ikke har tatt fagbrev.Kurset forbereder deg til å avlegge den teoretiske prøven i salgsfaget.