Medlemsorganisasjoner

Studieforbundet Livslang Læring har i dag 22 medlemsorganisasjoner som har demokratisk oppbygging og driver voksenopplæring etter de prinsipper som er nedfelt i Lov om voksenopplæring

Et studieforbund er en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedmål og består av to eller flere medlemsorganisasjoner. 

Acem Studieorganisasjon 
ANSA 
Ergoterapeutene
Norske Kvinners Sanitetsforening 
Landslaget for norskundervisning 
Likestilling, Inkludering og Nettverk
Maskinentreprenørenes forbund 
Nasjonalforeningen for folkehelsen 
Norges Helsedansforbund 
Norges Musikkorps Forbund  
Norges Røde Kors  
Norsk Filmklubbforbund 
Norsk Fysioterapeutforbund 
Norsk Radio Relæ Liga  
Norske Kunstforeninger  
Organisasjonen Voksne for barn  
Parat  
Seniornett  
Soroptimist Norgesunionen
Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet