Ledige læreroppdrag i grunnleggende ferdigheter og fagopplæring

Ønsker du å hjelpe voksne til å lære og oppleve mestring?

Då kan vi ha ledig læreroppdrag for deg!

Folkeuniversitetet tilbyr undervisning innen flere fagfelt og på flere nivå. Vi er også ute i bedrifter og tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter til folk i arbeid. Denne type opplæring blir gitt via den offentlige tilskuddsordningen Kompetansepluss. Målet med ordningen er at arbeidstakere med lave grunnleggende ferdigheter i lesing/skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter, samt norsk og samisk, skal føle seg tryggere på jobb, mestre arbeidsoppgaver og endringer i arbeidslivet betre. På sikt kan de gjerne ta formell utdanning, for eksempel fagbrev, som også er opplæring Folkeuniversitetet tilbyr.

I tillegg skal opplæring i grunnleggende ferdigheter være praksisnær og tilpasses deltakernes arbeidshverdag. Det er derfor ønskelig at du har yrkesfaglig bakgrunn i tillegg til pedagogisk utdanning.

Ønsket kvalifikasjoner (en eller flere av følgende)

 • Videreutdanning i voksenpedagogikk fra USN/tidl. Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Videreutdanning i voksenpedagogikk og IKT didaktikk fra USN/tidl. Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Voksnes læring og læringskultur fra Oslomet
 • Undervisning i grunnleggende ferdigheter fra Høgskolen Innlandet
 • Voksenpedagogikk/lese- og skriveopplæring for voksen fra UiS
 • Videreutdanning som egner seg for lærere som skal gi norskopplæring, for eksempel norsk som andrespråk.

Fagområder vi ønsker du har kompetanse fra

 • Helsesektoren
 • Renhold
 • Bygg- og anleggsbransjen
 • Service- og reiseliv
 • Mat- og restaurantfaget

Ønskede personlige egenskaper

 • Du er og på samarbeid og kommunikasjon
 • Du er initiativrik, motiverende og god til å bygge relasjoner
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Du har fokus på å skape et godt læringsmiljø

Tid og sted

Vanligvis går kursene over 130 timer, fordel på 100 timer i ferdighetene lesing/skriving og 30 timer digitale ferdigheter. Undervisningen kan være på dagtid, ettermiddag og kveldstid.

Undervisningen kan bli gjennomført i klasserom eller i virtuelt klasserom på Zoom. Noen ganger er undervisningsstedet hos bedriften, andre ganger i Folkeuniversitetet sine lokaler eller i andre undervisningslokaler.

Oppdragene er fordelt over hele landet, men de fleste oppdrag er i Oslo området.

Send søknad og CV til

learerteamet@folkeuniversitetet.no

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om stillingene.

Kontakt

Ressursplanlegger Ellen Bjerke, tlf. 45915108

Teamleder lærere, Kristin Hjelle, tlf. 94012165