Lærere, generell studiekompetanse

Vi trenger flere lærere til undervisningsoppdrag innenfor studiekompetansefagene norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie og engelsk. Matematikk R1 og R2 kan også være aktuelle fag.

Oppdragene har varierende omfang med undervisning på dag- og/eller kveldstid, og kan fint kombineres med annet arbeid. Kursdeltagerne er motiverte voksne og har som mål å ta eksamen som privatist.

Vi søker dyktige lærere til våre studiesteder flere steder i landet (ta kontakt for nærmere informasjon) samt til undervisning i virtuelt klasserom (via Zoom). I virtuelt klasserom er planlagt oppstart i påbyggingsfagene matematikk 2P-Y, norsk, historie og naturfag allerede i februar 2022.

Hvis du er selvstendig og nytenkende, og har fokus på å skape et godt læringsmiljø for kursets deltakere, vil vi gjerne høre fra deg!

Kvalifikasjoner

Du må ha relevant utdannelse innenfor aktuelt fagområde og undervisningskompetanse fra videregående skole.

Har du spørsmål?

Kontakt Marianne A. Irgens, telefon 41 20 26 40

Søknad med CV sendes til

studiekompetanse@folkeuniversitetet.no merket «Søknad vår 2022»

Frist

Innen 10. januar 2022 for kursene med oppstart i februar. For øvrig tar vi imot søknader fortløpende.