Mesterutdanningen – komplett studietilbud for utvalgte fag

Dette er en komplett mesterutdanning for fagene som hører inn under Bilfag, Estetiske fag, Grafiske fag, Møbel- og trefag, Verkstedhåndverksfag og Matfag. Du får hele løpet frem mot ditt mesterbrev.

Om kurset

Dette lærer du  

Bedriftsledelse

Bedriftsledelse er det første av to emner i Mesterutdanningen. Faget er felles for alle mesterfagene og legger grunnlaget for emne 2: Faglig ledelse.  

Faget omfatter tre hovedområder: 

  • Organisasjon, ledelse og administrasjon. Du får et godt grunnlag for å organisere, lede og administrere håndverksbedrifter på en profesjonell måte. 
  • Økonomistyring. Du får gode forutsetninger for å planlegge, styre og administrere økonomien i små og mellomstore håndverksbedrifter. 
  • Markedsføringsledelse. Du lærer å lede markedsføringsarbeid i egen bedrift. Da står du også sterkere i konkurransen om markedet. 

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i læreplanen

Faglig ledelse

Faglig ledelse bygger videre på Bedriftsledelse og knytter problemstillinger og metoder til konkrete utfordringer i eget mesterfag. Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av det ansvaret du har, og de holdningene du bør ha som mester. Faglig ledelse munner ut i en mesteroppgave, der kandidaten skal utvikle og dokumentere faglig fordypning i eget mesterfag.  

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i læreplanen.  

Hvem er studiet for 

Utdanningen er for deg som vil søke Mesterbrev, og som har fagbrev/svennebrev innenfor; Bilfag, Estetiske fag, Grafiske fag, Møbel- og trefag, Verkstedhåndverksfag eller Matfagene – se godkjente mesterfag hos Mesterbrev 

Gjennomføring

Du får en faglig gjennomgang av de ulike temaene, kombinert med gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon.  Gjennom hele studiet vil du også jobbe med en prosjektoppgave der teori, praksis og erfaringer knyttes sammen. 

Det er viktig at du setter av tid til egenstudier i forbindelse med gjennomgang av pensum, oppgaveløsning individuelt, gruppearbeid og til arbeid med prosjektoppgaven.  

Lærere 

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk utdanning og/eller lang undervisningserfaring.

Finansiering

Dersom du er fagorganisert, kan du søke stipend i LOs utdanningsfond.   

Eksamen

Bedriftsledelse

12 dagers hjemmeeksamen der du leverer prosjektoppgave du har jobbet med i løpet av emnet. Muntlig høring av oppgaven skjer i etterkant av innlevering. Du må ha karakteren D eller bedre på oppgaven for at den skal være godkjent. 

Faglig ledelse

Du leverer mesteroppgaven du har jobbet med i løpet av emnet. Oppgaven vil bli evaluert og karaktersatt av intern og ekstern sensor.

Du har valgt:

Mesterutdanningen: kombinert undervisning januar23

Ønsker du å få det beste av to verdener? Dette er et tilbud til deg som tilhører faggruppene estetisk, mat, verksted, grafiske, møbel/tre og bil. Vi kombinerer samlinger og et omfattende nettbasert tilbud, til en unik pakke frem til Mesterbrevet. Opplegget går over 1 1/2 år, og inneholder 6 fysiske helgesamlinger i Lillestrøm, samt 7 lørdagssamlinger i virtuelt klasserom og noen korte webinarer.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Lillestrøm
Samlet pris:
51000
Undervisningstimer:
150
Tidspunkt:
09.00 - 16.00
Start:
21.01.2023
Slutt:
10.06.2024
Kursid:
3799202004