Mesterutdanningen – faglig ledelse, estetiske fag – nettbasert

Faglig ledelse bygger videre på Bedriftsledelse og knytter problemstillinger og metoder til konkrete utfordringer i eget mesterfag. Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av det ansvaret du har og de holdningene du bør ha som mester.

Studiet består også av en Mesteroppgave, som er et individuelt arbeid hvor du skal utvikle og dokumentere faglig fordypning i eget mesterfag.

Faglig ledelse følger Mesterbrevnemndas læreplan.

Om studiet

Dette lærer du

Faglig ledelse er det andre emnet i Mesterutdanningen.

Disse temaene inngår:  

  • faglig ledelse og utvikling av en håndverksbedrift
  • kundebehandling og serviceledelse i en håndverksbedrift
  • produksjons- og tjenesteutvikling i en håndverksbedrift
  • prosjekter og prosjektledelse i en håndverksbedrift

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i læreplanen.

Hvem er studiet for

Kurset er for deg som vil søke Mesterbrev, og som har fagbrev/svennebrev innenfor Estetiske fag – se godkjente mesterfag hos Mesterbrev.

Du har gjennomført bedriftsledelse og ønsker å fullføre mesterutdanningen. I tillegg kreves ett års praksis i faget.

Gjennomføring

Faglig ledelse tilbys som et nettbasert opplegg med veileder, og med frivillige samlinger. Utdanningen går over to semestre.

Undervisningen består av videoforelesninger, fagstoff og innsendingsoppgaver. Utdanningen består også av en Mesteroppgave. Den gjennomføres som et prosjekt med selvvalgt tema og problemstilling. Mesteroppgaven utgjør 40 % av studiet. 

Som nettstudent får du personlig oppfølging av en erfaren veileder som gir konkrete tilbakemeldinger på alle oppgaver du leverer, og som står til disposisjon for å svare på praktiske og faglige spørsmål.  

Lærere

Alle våre lærere har pedagogisk utdanning og/eller lang undervisningserfaring.

 

Studieplan/Læreplan

Her finner du læreplanen.

Finansiering

Dersom du er fagorganisert, kan du søke stipend i LOs utdanningsfond.

Eksamen

Mesteroppgaven dokumenterer læringsutbyttet og erstatter eksamen. Du må ha karakteren D eller bedre på oppgaven for at den skal være godkjent. 

Veien videre

Dersom du har godkjent fag-/svennebrev, relevant praksis, og bestått bedriftsledelse og faglig ledelse med karakter D eller bedre, kan du søke Mesterbrev.

Du har valgt:

Mesterutdanningen Faglig ledelse estetiske fag

Nettstudier. Faglig ledelse og faglig fordypning er det andre emnet av Mesterutdanningen. Du får en grunnleggende innføring i de faglige ledelsesoppgavene og temaene som er spesielle for ditt fag. Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av det ansvaret du har og de holdningene du bør ha som mester. Faglig ledelse og faglig fordypning følger Mesterbrevnemndas læreplan.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
27200
Kursid:
1916600186