Mesterutdanningen – faglig ledelse byggfag

I faglig ledelse byggfag får du en grunnleggende innføring i de faglige ledelsesoppgavene og temaene som er spesielle for ditt fag. Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av det ansvaret du har og de holdningene du bør ha som mester.

Faglig ledelse følger Mesterbrevnemndas læreplan.

Om studiet

Dette lærer du

Faglig ledelse er det andre emnet i Mesterutdanningen. Emnet er todelt og omfatter en felles del for alle mesterfagene og en faglig fordypningsdel.

For klasseromsstudenter som ikke er tømrere, tas den faglige fordypningsdelen som et nettbasert studium med veileder.

Disse temaene inngår:  

  • byggenæringen
  • byggesaken
  • prosjektering
  • kontrahering
  • byggeplass
  • byggesøknader
  • utførelse
  • faglig kalkulasjon
  • ferdigstillelse og sluttdokumentasjon

Faglig ledelse og faglig fordypning bygger videre på Bedriftsledelse og knytter problemstillinger og metoder til konkrete utfordringer i eget mesterfag. Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av det ansvaret du har og de holdningen du bør ha som mester, Faglig ledelse og faglig fordypning munner ut i en prosjektoppgave/masteroppgave, der du skal utvikle og dokumentere faglig fordypning i eget mesterfag.

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i den enkelte læreplanen.

Hvem er studiet for

Utdanningen er for deg som vil søke Mesterbrev, og som har fagbrev/svennebrev i ett av de 13 byggfagene – se godkjente mesterfag hos Mesterbrev. For å ta dette emnet må du ha gjennomført første del: Bedriftsledelse.

Gjennomføring

Undervisningne kan gjenomføres i klasserom, som kombinert undervsining (nettbasert med fysiske samlinger), virtuell undervisning (nettbaserte samlinger i sanntid) eller som rene nettstudier. Du får en faglig gjennomgang av de ulike temaene kombinert med gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon. Gjennom hele studiet vil du også jobbe med en prosjektoppgave hvor teori, praksis og erfaringer knyttes sammen. 

Det er viktig at du setter av tid til egenstudier i forbindelse med gjennomgang av pensum og til individuell oppgaveløsning, gruppearbeid og arbeid med prosjektoppgaven. 

Du kan ta mesterutdanningen på deltid eller heltid.  Som deltidsstudent går utdanningen over ett år. Du kan velge mellom klasseroms-, kombinert- eller nettstudier. 

Lærere

Alle våre lærere har utdanning eller lang yrkeserfaring i det faget de undervsier i, samt pedagogisk utdanning og/eller lang undervisningserfaring.

Studieplan/Læreplan

Her finner du læreplanen. 

Finansiering

Dersom du er fagorganisert, kan du søke stipend i LOs utdanningsfond.

Eksamen

Hjemmeeksamen hvor man lever prosjektoppgave som man har jobbet med i løpet av emnet. Muntlig høring av oppgaven skjer i etterkant av innlevering. Du må ha karakter D eller bedre på oppgaven for at den skal bli godkjent.

Veien videre

Har du bestått bedriftsledelse og faglig ledelse med karakter D eller bedre, kan du søke Mesterbrev.

Du har valgt:

Mesterutdanningen - Faglig ledelse byggfag, nettbasert

Nettstudier. Faglig ledelse og faglig fordypning er det andre emnet av Mesterutdanningen. Du får en grunnleggende innføring i de faglige ledelsesoppgavene og temaene som er spesielle for ditt fag. Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av det ansvaret du har og de holdningene du bør ha som mester. Faglig ledelse og faglig fordypning følger Mesterbrevnemndas læreplan.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
29900
Kursid:
3822340186

Lignende kurs

Mesterutdanningen - Faglig ledelse byggfag

I faglig ledelse byggfag får du en grunnleggende innføring i de faglige ledelsesoppgavene og temaene som er spesielle for ditt fag. Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av det ansvaret du har og de holdningene du bør ha som mester. Faglig ledelse følger Mesterbrevnemndas læreplan.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Folkeuniversitetetet Drammen
Samlet pris:
31500
Undervisningstimer:
200
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
22.08.2022
Slutt:
24.05.2023
Kursid:
3775463047