Mesterutdanningen – faglig ledelse, bilfag – nettbasert

I faglig ledelse får du en grunnleggende innføring i de faglige ledelsesoppgavene og temaene som er spesielle for ditt fag. Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av det ansvaret du har og de holdningene du bør ha som mester.

Faglig ledelse følger Mesterbrevnemndas læreplan.

Om studiet

Dette lærer du

Faglig ledelse er det andre emnet i Mesterutdanningen.

Disse temaene inngår:  

  • rammevilkår
  • etablering
  • organisering av bilbransjen
  • markedsføring
  • planlegging og drift
  • HMS og kvalitetssikring
  • budsjettering og faglig kalkulasjon

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i læreplanen.

Hvem er studiet for

Utdanningen er for deg som vil søke Mesterbrev og som har fag-/svennebrev i ett av de 7 bilfagene – se godkjente mesterfag hos Mesterbrev.

Du har gjennomført bedriftsledelse/etablering og ledelse og ønsker å fullføre mesterutdanningen.

Gjennomføring

Faglig ledelse tilbys kun som et nettbasert opplegg med veileder, og med frivillige samlinger. Undervisningen går over to semestre.

Du vil få en faglig gjennomgang av de ulike temaene, kombinert med gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon.  Gjennom hele studiet vil du også jobbe med en prosjektoppgave hvor teori, praksis og erfaringer knyttes sammen.

Det er viktig at du setter av tid til egenstudier i forbindelse med gjennomgang av pensum, oppgaveløsning individuelt, gruppearbeid og til arbeid med prosjektoppgaven.

Lærere

Alle våre lærere har pedagogisk utdanning og/eller lang undervisningserfaring.

Finansiering

Dersom du er fagorganisert, kan du søke stipend i LOs utdanningsfond

Eksamen

Du går opp til en 5 timers skriftlig eksamen. Prosjektoppgaven må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Veien videre

Dersom du har godkjent fag-/svennebrev, relevant praksis, og bestått bedriftsledelse og faglig ledelse med karakter D eller bedre, kan du søke Mesterbrev.

Du har valgt:

Mesterutdanningen Faglig ledelse bilfag

Nettstudier. Faglig ledelse og faglig fordypning er det andre emnet av Mesterutdanningen. Du får en grunnleggende innføring i de faglige ledelsesoppgavene og temaene som er spesielle for ditt fag. Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av det ansvaret du har og de holdningene du bør ha som mester. Faglig ledelse og faglig fordypning følger Mesterbrevnemndas læreplan.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
27200
Kursid:
2145790186