Mesterutdanningen - bedriftsledelse

Har du fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag? Ønsker du å starte for deg selv eller få en ledende stilling? Et mesterbrev kan være løsningen! Gi deg selv et forsprang, bli mester!

Bedriftsledelse er også relevant for deg som ønsker en lederutdanning, selv om du ikke skal ta mesterbrev.

Om studiet

Dette lærer du

Bedriftsledelse er det første av to emner i Mesterutdanningen. Faget er felles for alle mesterfagene og legger grunnlaget for emne to: faglig ledelse og fordypning. 

Bedriftsledelse omfatter tre hovedområder:

Organisasjon, ledelse og administrasjon

Du får et godt grunnlag for å organisere, lede og administrere håndverksbedrifter på en profesjonell måte.

Økonomistyring

Du får gode forutsetninger for å planlegge, styre og administrere økonomien i små og mellomstore håndverksbedrifter.

Markedsføringsledelse

Du lærer å lede markedsføringsarbeid i egen bedrift. Da står du også sterkere i konkurransen om markedet.

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i læreplanen.

Hvem er studiet for

Utdanningen er for deg som vil søke Mesterbrev, og som har fagbrev/svennebrev innenfor Bilfag, Byggfag, Estetiske fag, Grafiske fag, Møbel- og trefag, Verkstedhåndverksfag eller Matfagene – se godkjente mesterfag hos Mesterbrev.

Utdanningen er også relevant for deg som ønsker kompetanseheving innenfor ledelse, økonomi og markedsføring, men som ikke skal ta mesterbrev.

Gjennomføring

Undervisningen kan gjennomføres i klasserom, som kombinert undervisning (nettbasert med fysiske samlinger), virtuell undervisning (nettbaserte samlinger i sanntid) eller som rene nettstudier. Du får en faglig gjennomgang av de ulike temaene kombinert med gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon. Gjennom hele studiet vil du også jobbe med en prosjektoppgave hvor teori, praksis erfaringer knyttes sammen.

Det er viktig at du setter av tid til egenstudier i forbindelse med gjennomgang av pensum og til individuell oppgaveløsning, gruppearbeid og  arbeid med prosjektoppgaven.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk utdanning og/eller lang undervisningserfaring.

Studieplan/Læreplan

Her finner du læreplanen.

Finansiering

Er du fagorganisert, kan du søke stipend i LOs utdanningsfond.

Eksamen

Bedriftsledelse: Hjemmeeksamen der du leverer en prosjektoppgave du har jobbet med i løpet av kursperioden. Muntlig høring skjer i etterkant av innlevering. Du må ha karakter D eller bedre på oppgaven for at den skal bli godkjent. 

Veien videre

Når du har tatt bedriftsledelse, kan du starte på faglig ledelse.

Har du bestått bedriftsledelse og faglig ledelse med karakter D eller bedre, kan du søke Mesterbrev!

Lignende kurs

Mesterutdanningen - Bedriftsledelse nettbasert

Nettstudier. Har du fag - eller svennebrev i et godkjent mesterfag? Ønsker du å starte for deg selv eller få en ledende stilling? Et mesterbrev kan være løsningen! Gi deg selv et forsprang, bli mester!Bedriftsledelse er også relevant for deg som ønsker en lederutdanning, selv om du ikke skal ta mesterbrev

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
28300
Undervisningstimer:
0
Kursid:
3822330186

Mesterutdanningen - Bedriftsledelse Bergen 2022

Bedriftsledelse er det første av to emner i Mesterutdanningen. Faget er felles for alle mesterfagene og legger grunnlaget for emne to: faglig ledelse. Du får en god innføring i etablering, markedsføring, bedriftsøkonomi og ledelse. Faget er også relevant for deg som ønsker en lederutdanning, selv om du ikke skal ta mesterbrev.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Jonas Reinsgate 4
Samlet pris:
28300
Undervisningstimer:
180
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Ons
Start:
31.08.2022
Slutt:
25.05.2023
Kursid:
3769485008

Mesterutdanningen - Bedriftsledelse Trondheim

Bedriftsledelse er det første av to emner i Mesterutdanningen. Faget er felles for alle mesterfagene og legger grunnlaget for emne to: faglig ledelse. Du får en god innføring i etablering, markedsføring, bedriftsøkonomi og ledelse. Faget er også relevant for deg som ønsker en lederutdanning, selv om du ikke skal ta mesterbrev.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Trondheim, Folkeuniversitetet Trondheim
Samlet pris:
28300
Undervisningstimer:
180
Tidspunkt:
12.00 - 21.00
Start:
24.09.2022
Slutt:
22.05.2023
Kursid:
3825107031
Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Bodø
Samlet pris:
28300
Undervisningstimer:
83
Tidspunkt:
10.00 - 16.00
Start:
11.02.2023
Slutt:
17.12.2023
Kursid:
3814298001