Mesterutdanning

Mesterutdanningen er en videreutdanning for deg som har fag- og svennebrev i et godkjent mesterfag. Utdanningen er todelt: bedriftsledelse og faglig ledelse.

Hvor ønsker du å ta kurset?

Ønsker du å ta nettstudier