Læringsplattformer

Her finner du lenker til din læringsplattform hos Folkeuniversitetet.

Vi har nylig byttet plattform til moodle. Lenke til den nye plattformen er:

Moodle

OBS! Vi har fremdeles en del fag på den gamle plattformen. Lenke til den finner du her:

It's learning