Novelle - teori, analyse og sjangre

Dette er litteraturkurs for deg som elsker å lese noveller.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

  • Etter kurset skal du ha fått økt forståelse for novellen som sjanger og hvordan du kan analysere noveller.

  • Du lærer om ulike begreper og metoder som brukes i analyse av noveller med vekt på de forskjellige fortellestemmer som er til stede i teksten.

  • Vi analyserer en rekke noveller fra forskjellige epoker og forfatterskap, og diskuterer ulike tolkninger

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som vil få en bedre forståelse for novellesjangeren og som liker å diskutere litteratur med andre.

Gjennomføring

Kurset veksler mellom korte forelesninger og diskusjon i gruppen. Du må være forberedt på å lese noe litteratur mellom samlingene.

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning, eller virtuelt klasserom. Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Lærer på kurset er Kirstine Marie Riis-Westergaard. Hun har en Mastergrad i litteratur, og har et stort engasjement innenfor litteraturformidling.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss