Kreativ skrivekurs

Vekk forfatteren i deg! På dette skrivekurset får du inspirasjonen og verktøyene du trenger for å kunne formidle ideene dine gjennom tekst. Du blir inspirert til å skrive en levende og godt oppbygd tekst ved hjelp av litterære verktøy. Kurset tilbys både som klasseromskurs og som nettbasert kurs. 

Sted Nettstudier

Endre

VarighetEtt semester
Pris9 500,-

Om kurset

Dette lærer du

Gjennom en kombinasjon av teori og praksis lærer du om:

  • å spisse ideen/sjangre
  • dramaturgi
  • fortellerstemmen
  • karakterbygging
  • dialog
  • prosjektbeskrivelse/utgivelse

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har en bokidé men som mangler kunnskap og trygghet rundt det å formidle en skjønnlitterær historie.

Gjennomføring

Kurset tilbys både som klasseromskurs og nettbasert kurs.

Klasseromskurs: Undervisningen består av forelesninger fulgt av skriveøvelser og inspirasjonsøvelser. I løpet av kurset skal du tydeliggjøre din egen bokidé, parvis og i plenum, både muntlig og skriftlig.

Til hver kurskveld blir det gitt hjemmeoppgaver som skal sendes til en makker på kurset. Makkeren gir en tilbakemelding i plenum.

Nettbasert kurs: Du får tilgang til Folkeuniversitetets læringsplatform med skriftlig innføring i seks emner. Videre får du individuell Skype-samtale med lærer, 45 minutter per emne. Til hvert emne følger det inspirasjonsøvelser og en innsendingsoppgave som sendes lærer for individuell tilbakemelding.

Lærere

Lærer på kurset er forfatter, skuespiller og journalist Tove Skagestad. Tove har holdt skrivekurs for Folkeuniversitetet flere ganger og får gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg kurs

  • Pris 9500
  • Timer 10
  • Sted Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Kurset er nettbasert og innholder 6 emner, 6 individuelle skypesamtaler på 45 minutter og 6 skriftlige innleveringer. Tilgangen til kurset gjelder for 3 måneder. Lærer er Tove Skagestad. Se lærer Tove Skagestad presentere kurset på https://youtu.be/Piy9o2bPIgQ