Kunsthistorie: Tidlig nederlandsk kunst

Etter Svartedauen og Hundreårskrigen begynner Europa rundt år 1400 endelig å komme seg på bena igjen. Byene og økonomien blomstrer og vi får fremveksten av en middelklasse bestående av bankfolk, handelsmenn og håndverkere som etter hvert blir både velutdannede og er åpne for nye tanker. Fremveksten av universiteter gjør sitt til at virkeligheten og den verden man har rundt seg blir mer interessant i motsetning til middelalderen hvor blikket gjerne skulle rettes mot den himmelske sfære.

Om kurset

Dette lærer du

Kunsten endrer seg og detaljene skal samsvare med den virkelige verden, man skal engasjeres og ta del i Jesu lidelseshistorie – Jomfru Marias sorg og helgenenes fromme liv. Bildene man har foran seg skal samsvare med ens egne omgivelser og gjerne være en forlengelse av dem – selv vil oppdragsgiverne gjerne dele scene med de hellige personene. Den nye middelklassen vil gjerne ha portrettet sitt malt av flere årsaker – og er ikke redde for å vise frem verken vorter eller rynker, noe som gir oss svært realistiske portretter, mye takket være bruken og utviklingen av oljemaling som gir anledning til mer detaljer og volum. Landskapet sitt, som var grunnlaget for velstanden de nøt hyller de også. Reformasjonen og ikonoklasmen (billedstormingen) kommer på 1500-tallet og Nederland begynner etter hvert å kjempe for sin selvstendighet – noe de oppnår  mot slutten av 1500-tallet.

  • Kunstsentra,  oppdragsgivere og marked
  • Altertavlen - offentlig hengivenhet 
  • Jan van Eyck og hans etthårspensel
  • Rogier van der Weydens tåredryppende drama redder liv og sjeler
  • Møtet mellom det hellige og verdslige – portrettet og den private sfære
  • Kjærlighet og ekteskap eller sex og synd?  Hieronymus Bosch
  • Velstående provinser og den klassiske kunsten
  • Landskapsmaleriet og Pieter Brueghel
  • Tendenser i kunsten på 1600-tallet – Nederland og Flandern

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er interessert i kunsthistorie og som ønsker å utvikle din kunstforståelse.

Gjennomføring

Undervisningen foregår i form av forelesninger og diskusjoner med utgangspunkt i blant annet lysbilder.

Lærere

Alle våre lærere i kunsthistorie er kunsthistorikere med pedagogisk utdanning og/eller erfaring.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Kunsthistorie; Gullalderen i nederlandske malerier på 1600 tallet

Den nederlandske gullalderen; et fordypningskurs i maleriet på 1600-tallet i Nederland/Holland, hvor vi skal se på de forskjellige genrene som dominerte maleriet i denne perioden.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
SANDEFJORD
Samlet pris:
5300
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Start:
3. september
Slutt:
03.12.2020
Påmeldingsfrist
20.08.2020
Kursid:
3570193222