Kunsthistorie: Kunsten fra 1800 til vår tid

På dette kurset får du oversikt over de viktige tendensene og bevegelsene i den vestlige kunsten og arkitekturen fra 1800 til vår tid.

Sted

Endre

Pris4 700,-

Om kurset

Dette lærer du

Etter opplysningstidens rasjonale, revolusjoner, helter og anti-helter søkes en nyvunnet frihet. Ikke bare politisk; tanker, handlinger og smak skulle næres av følelser og individualitet.

Kurset presenterer de ulike epokene; romantikk og realisme, modernisme og postmodernisme, som momenter i en historie om moderniteten i den vestlige kunsttradisjonen.

Kurset vil i hovedsak fokusere på de ulike epokenes stiluttrykk, ikonografi og motivkretser, og i tillegg se disse i forhold til en bredere historisk, kulturell og estetisk kontekst.

Vi går gjennom:

 • Tilbakeblikk og forutsetninger for 1800- tallets maleri
 • Romantikken
 • Realismen
 • Impresjonismen
 • Symbolismen
 • Post-impresjonismen og Ekspresjonismen
 • Edvard Munch
 • Kubismen, Futurismen, dadaismen og surrealismenModernismen og postmodernismen

 Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er interessert i kunsthistorie og som ønsker å utvikle din kunstforståelse.

Gjennomføring

Undervisningen foregår i form av forelesninger, quiz og diskusjoner med utgangspunkt i blant annet lysbilder.

Lærere

Alle våre lærere i kunsthistorie er kunsthistorikere med pedagogisk utdanning og/eller erfaring.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 4700
 • Timer 27
 • Tidspunkt 17.30 - 20.00
 • Sted Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • Dager Man
 • Start03.02.2020
 • Slutt30.03.2020
Kurset har til sammen 27 undervisningstimer og går over 9 fortløpende mandager, med opphold i uke 8 pga vinterferie. Lærer på kurset er Anne Kristin Sollund.