Navigasjon og kartlesing

Navigasjon og kartlesing er et praktisk kurs hvor du blant annet lærer å bruke praktiske beregninger til å orientere deg på kartet og beregne hastighet. Du lærer også å bruke stikkpasser og parallellinjal.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Kurset tar også for seg disse temaene:

  • seilasregler ved bruk av fyr, lykter og faste- og flytende sjømerker
  • kartets oppbygging, symbolbruk og kartdatum
  • kompassets funksjonsmåte
  • hva som forårsaker deviasjon og misvisning, og hvordan man tar hensyn til dette
  • muligheter og begrensninger med elektroniske navigasjonshjelpemidler
  • generelt om strøm og tidevann

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som vil lære om navigasjon og kartlesing og på sikt ta båtførerprøven.

 

Gjennomføring

Undervisningen  gjennomføres som klasseromsundervisning. Studieløpet er basert på forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske øvelser.

Lærere

Alle våre lærere har nautisk kompetanse og erfaring i bruk av fritidsbåt, samt pedagogisk bakgrunn.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss