Jegerprøven

Jegerprøven er obligatorisk for deg som skal jakte på vilt i Norge. For å melde deg opp til prøven må du først ha deltatt på et teoretisk og praktisk kurs.

Om studiet

Hva lærer du

Kurset gir deg grunnkunnskap om vilt, våpen, lovverk og jaktutøvelse og består av ni (9) samlinger:

1. Samling – Jakt og holdninger
2. Samling – Våpen og våpenlovgivningen
3. Samling – Human og sikker jakt i praksis
4. Samling – Skyting med hagle og rifle
5. Samling – Artskunnskap
6. Samling – Lover og forskrifter
7. Samling – Jaktformer
8. Samling – Ettersøk av skadet vilt
9. Samling – Håndtering av felt vilt

Etter kurset skal du ha tilegnet deg kunnskaper for å kunne drive jakt og fangst på en sikker og forsvarlig måte og være godt forberedt til å ta jegerprøven.

Hvem er kurset for

Dette kurset er for deg som er interessert i jakt og fangst. Er du 14 år kan du avlegge eksamen, men du får ikke jegeravgiftskort før du har fylt 16 år. Fra 16 år får du delta på småviltjakt etter bestått eksamen. Fra du har fylt 18 år får du delta på storviltjakt etter å ha bestått eksamen.

Gjennomføring

Klasseromsundervisning, praktiske øvelser, veiledning og demonstrasjon.

Noen av samlingene er praktiske, og foregår ute og andre er eller kan være basert på e-læringsverktøy.

Lærere 

Lærerne våre er autoriserte jegerprøveinstruktører. 

Studieplan/Læreplan

Studieplan, Jegerprøven.

Eksamen

Jegerprøven  er en elektronisk prøve som består  av 50 spørsmål med 3 svaralternativer til hvert spørsmål. 80 % av svarene må være riktig besvart for å bestå eksamen. Det blir stilt spørsmål innenfor alle relevante emner som omfattes av jegerprøve-kurset.

Det er kommunen som er ansvarlig for å  arrangere prøven. Dersom du består jegerprøven, blir du registrert som jeger i Jegerregisteret i Brønnøysund. To til fem dager etter registreringen vil du få tilsendt et jegeravgiftskort i posten.

 

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Jegerprøven Finnsnes

Kurset går over 9 dager. Undervisningen foregår fom mandag 24. august tom. tirsdag 1. september. Undervisning 17.30-21.00. Andre klokkeslett på utedager lørdag og søndag der dere deles opp i grupper. Gjennomføringen skjer iht. Folkehelseinstituttet sine retningslinjer mht. Covid-19. Derfor er det også begrensede plasser på kurset.inord@fu.no 94022907

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Finnsnes, Senja vgs, Finnfjordbotn
Samlet pris:
2500
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Start:
24.08.2020
Slutt:
01.09.2020
Kursid:
3561549308