Jegerprøven

Jegerprøven er obligatorisk for deg som skal jakte på vilt i Norge. For å melde deg opp til prøven må du først ha deltatt på et teoretisk og praktisk kurs.

Om studiet

Hva lærer du

Kurset gir deg grunnkunnskap om vilt, våpen, lovverk og jaktutøvelse og består av ni (9) samlinger:

1. Samling – Jakt og holdninger
2. Samling – Våpen og våpenlovgivningen
3. Samling – Human og sikker jakt i praksis
4. Samling – Skyting med hagle og rifle
5. Samling – Artskunnskap
6. Samling – Lover og forskrifter
7. Samling – Jaktformer
8. Samling – Ettersøk av skadet vilt
9. Samling – Håndtering av felt vilt

Etter kurset skal du ha tilegnet deg kunnskaper for å kunne drive jakt og fangst på en sikker og forsvarlig måte og være godt forberedt til å ta jegerprøven.

Hvem er kurset for

Dette kurset er for deg som er interessert i jakt og fangst. Er du 14 år kan du avlegge eksamen, men du får ikke jegeravgiftskort før du har fylt 16 år. Fra 16 år får du delta på småviltjakt etter bestått eksamen. Fra du har fylt 18 år får du delta på storviltjakt etter å ha bestått eksamen.

Gjennomføring

Klasseromsundervisning, praktiske øvelser, veiledning og demonstrasjon.

Noen av samlingene er praktiske, og foregår ute og andre er eller kan være basert på e-læringsverktøy.

Lærere 

Lærerne våre er autoriserte jegerprøveinstruktører. 

Studieplan/Læreplan

Studieplan, Jegerprøven.

Eksamen

Jegerprøven  er en elektronisk prøve som består  av 50 spørsmål med 3 svaralternativer til hvert spørsmål. 80 % av svarene må være riktig besvart for å bestå eksamen. Det blir stilt spørsmål innenfor alle relevante emner som omfattes av jegerprøve-kurset.

Det er kommunen som er ansvarlig for å  arrangere prøven. Dersom du består jegerprøven, blir du registrert som jeger i Jegerregisteret i Brønnøysund. To til fem dager etter registreringen vil du få tilsendt et jegeravgiftskort i posten.

 

Lignende kurs

Jegerprøven helg

Jegerprøven er obligatorisk for deg som skal jakte på vilt i Norge. For å melde deg opp til prøven må du først ha deltatt på et teoretisk og praktisk kurs. Prøveavgift og bok er ikke inkludert i prisen. Dette kurset går over 2 helger - fredag ettermiddag, lørdag og søndag.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Ringerike
Samlet pris:
3100
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
18.00 - 15.00
Start:
08.10.2021
Slutt:
17.10.2021
Påmeldingsfrist
14.10.2021
Kursid:
3716773510

Jegerprøven Hammerfest- 2 helger

Jegerprøvekurs over 2 helger fom. fredag 22. oktober tom. søndag 31. oktober kl. 18-21. Lørdag og søndager kl. 9-12/15. Inndeling i grupper på utedager. Kurset kjøres iht. Folkehelseinstituttets anbefalinger mht. Covid-19. Du trenger ikke våpen for å delta på kurset. Du velger selv om du ønsker å kjøpe deg bok til kurset.Lærer bruker Den nye jegerprøveboka, av Anund Helgesen, ca. kr. 398ank@fu.no 9402290

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hammerfest, Hammerfest
Samlet pris:
2600
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
18.00 - 21.00
Start:
22.10.2021
Slutt:
31.10.2021
Kursid:
3761869600

Jegerprøven Hasvik - 2 helger

Jegerprøvekurs over 2 helger fom. fredag 19. november tom. søndag 28. november kl. 18-21. Lørdag og søndager kl. 9-12/15. Inndeling i grupper på utedager. Kurset kjøres iht. Folkehelseinstituttets anbefalinger mht. Covid-19. Du trenger ikke våpen for å delta på kurset. Du velger selv om du ønsker å kjøpe deg bok til kurset.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hasvik, Hasvik kommune
Samlet pris:
2600
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
18.00 - 21.00
Start:
19.11.2021
Slutt:
28.11.2021
Kursid:
3769569590
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Ringerike
Samlet pris:
3200
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
18.00 - 21.00
Start:
22.04.2022
Slutt:
01.05.2022
Kursid:
3767573510
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Ringerike
Samlet pris:
3100
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
18.00 - 21.00
Start:
16.09.2022
Slutt:
25.09.2022
Kursid:
3767593510