Fritidsskipper D5L – Fiskeskipper C

Fritidsskipper D5L fører frem til sertifikatet som gir deg rett til å være fører av fritidsbåter med inntil 24 meters lengde i stor kystfart. Dette sertifikatet gir også rettigheter til fiskeskippersertifikat klasse C når krav til nødvendig fartstid og sikkerhetsopplæring er oppfylt.

D5L sertifikat kan også benyttes til å føre passasjerer på fartøy under 15 meter, forutsatt utvidede sikkerhetskurs.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Kurset tar for seg følgende hovedemner

  • Navigasjon
  • Navigasjonsmidler teori m/radarobservasjon
  • Navigasjonsmidler - praksis ombord
  • Sjøveisregler og brovakthold  
  • Skipslære (skip, skrog, materialer, manøvrering og stabilitet)
  • Sikkerhet (førstehjelp/brann/redning/nødsituasjoner)
  • Teknologi/motorlære: funksjon og grunnleggende vedlikehold
  • Håndtering av fartøy - praksis ombord

 

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er mellom 18 til 70 år og som har, eller ønsker å skaffe deg større båt. Det er også relevant for deg som ønsker å forberede en yrkeskarriere som f.eks. fisker eller transportert av passasjerer i skjærgården.

Gjennomføring

Kurset er på totalt 120 timer.  Det meste av undervisningen består av klasseromsundervisning med faglig gjennomgang, og oppgaveløsing både i grupper og i plenum. I tillegg er det   to  praksisdager på fartøy – en dag med instrumenter og en dag med seilaser (dag – og nattseilas). 

Lærer

Hovedinstruktør Rolf E. Hundal. Han er utdannet skipsfører og har arbeidet både som dekksoffiser og med undervisning. 

Det er Alfa Kompetanse AS, Norsk maritim Kveldsskole som har autorisasjonen fra Sjøfartsdirektoratet.

Eksamen

Hver av de 6 kursamodulene avsluttes med en skriftlig eksamen. Praksismoduler noteres med deltatt. Etter gjennomført kurs og beståtte eksamener utstedes vitnemål som du bruker når du søker Sjøfartsdirektoratet om sertifikat. For å få utstedt sertifikat må du ha oppnådd minimum karakteren 3 – tre –i samtlige fag.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss