Båtførerprøven

Kurset gir deg et godt teoretisk grunnlag for å føre fritidsbåt på inntil 15 meter slik at du er godt forberedt til å ta båtførerprøven.

Sted Nettstudier

Endre

Varighetett semester
Pris990,-

Om kurset

Dette lærer du

Du lærer om sjømannskap, lover og regler. Pensum til Båtførerprøven består av tre hoveddeler:

  • sjømannskap
  • lover og regler
  • navigasjon og kartlesing

Les mer om pensumet til Båtførerprøven

Hvem er kurset for

Kurset er obligatorisk for deg som er født etter 01.01.80, og som skal føre fritidsbåt over 8 meter og/eller har 25 hk eller mer.  Men kunnskap om sjøens trafikkregler, navigering og kartlesing og  grunnleggende sjømannskap er noe alle som ferdes på sjøen bør ha.

Gjennomføring

Undervisningen  gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett eller nettstudier.

For deg som velger klasseromsundervisning eller klasserom på nett er studieløpet basert på forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

For deg som velger nettstudier er studieløpet basert på pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver og innsending av oppgaver. Som nettstudent får du en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

Undervisningen går på deltid over ett semester.

Lærere

Alle våre lærere har nautisk kompetanse og erfaring i bruk av fritidsbåt, samt pedagogisk bakgrunn.

Eksamen

Du går opp til en flervalgsprøve som avlegges elektronisk ved et godkjent testsenter. Eksamen varer i 60 minutter og består av 50 oppgaver. 

Kravet til bestått er minst 80% riktige svar (dvs. 40 opp­gaver). I tillegg kreves at emne 4, "Særskilt viktige emner", er over 80%.

Tillatte hjelpemidler: parallell­forskyver / linjal, kladdeark og kalkulator.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg kurs

  • Pris 990,-
  • Timer 0
  • Sted Folkeuniversitetet Nettstudier
Båtførerkurset passer for deg som ønsker å avlegge og bestå båtførerprøven.Vårt kurs gir deg de teoretiske kunnskaper du trenger for å bestå testen som du må bestå for å få utstedt båtførerbevis. Beviset du trenger for å kunne føre norsk flagget fritidsbåt under 15 meter. Gjelder personer født i 1980 eller senere, og som skal føre båt som overskrider 8 meter lengde eller 25 hestekrefter