Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet i Nydalen

Folkeuniversitetet er en ideell organisasjon som brenner for å levere kunnskap til voksne. Årlig deltar nærmere 20.000 voksne på våre kurs- og utdanningstilbud. Vi har kultur- og fritidstilbud, språkopplæring, fagbrev, universitets- og høgskolestudier, yrkesopplæring, mesterbrev, lederutvikling, og er en kompetansepartner for mange bedrifter og offentlige virksomheter i hele landet.

Hovedkontor

Rolf Wickstrøms vei 15, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4293 Nydalen, 0402 Oslo

I tillegg har vi over 30 avdelingskontorer spredt over hele Norge – vi er overalt!

Åpningstid:
Mandag-fredag: 0800-1600

Kundeservice:
22 47 60 00
kundesenter@folkeuniversitetet.no 
info@folkeuniversitetet.no 

Du kan også ta kontakt direkte med teamene.

Team

Telefonnummer

Epostadresser

Asker Norsk

22476010

askernorsk@fu.no

Fagbrev

22476015

fagbrev@fu.no

Studiekompetanse

22476025

studiekompetanse@fu.no

Kultur og Fritid

22476040

kulturogfritid@fu.no

Mesterutdanningen

22476045

mester@fu.no

Nasjonale fag

22476050

nasjonalefag@fu.no

Nettstudier

22476055

nettstudier@fu.no

Språk

22476065

spraak@fu.no

IELTS/Bergenstesten/
Eksterne eksamener

22476070

ielts@fu.no

bergenestesten@fu.no

Yrkesrettede kurs

22476075

yrkesfag@fu.no

VGS Helsefag

22476085

vgs@fu.no

Høyskolestudier

22476030

hoyskole@folkeuniversitetet.no

Nasjonal koordinator kompetansepolitikk

95932693

Torgeir.Toppe@folkeuniversitetet.no

Ledelsen

Wenche Halvorsen
daglig leder/CEO
920 30 827
wenche.halvorsen@folkeuniversitetet.no
Hallgerd Benan
utdanningsansvarlig
971 75 310
hallgerd.benan@folkeuniversitetet.no
Elisabeth Odden
kommersiell leder (salg/marked/kundesenter)
413 20 875
elisabeth.odden@folkeuniversitetet.no
Susanne Schmachtenberg
IKT-ansvarlig
959 71 210
ssc@folkeuniversitetet.no
Elsa Christine Gram
økonomiansvarlig
901 19 275
elgr@folkeuniversitetet.no
Kjell Thorstensen
HR-ansvarlig
951 61 702
kjell.thorstensen@folkeuniversitetet.no