Studieforbundet Livslang Læring

Studieforbundet Livslang Læring er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte.

Besøksadresse
Rolf Wickstrøms vei 15, 0484 Oslo

Telefon: 99 27 69 29

Org. nr. 971 436 891

Ansatte

Geir Barvik
Geir Barvik
Generalsekretær
957 20 163
geir.barvik@folkeuniversitetet.no
Siri Bløtekjær
Siri Bløtekjær
Seniorrådgiver
920 56 457
siri.blotekjaer@folkeuniversitetet.no
Ingebjørg Gram
Seniorrådgiver
920 51 587
ingebjorg.gram@folkeuniversitetet.no
Espen Holm
IKT-rådgiver
22 47 60 00
espen.holm@folkeuniversitetet.no