Studieforbundet Folkeuniversitetet

Chr. Krohgs gate 34

Studieforbundet Folkeuniversitetet er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte.

Besøksadresse
Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo

Telefon: 22 47 60 00
epost: resepsjon@folkeuniversitetet.no

Org. nr. 971 436 891

Ansatte

Geir Barvik
Geir Barvik
Generalsekretær
957 20 163
geir.barvik@folkeuniversitetet.no