Sør-Øst (Buskerud, Vestfold, Telemark og Asker kommune)

Åpningstid: 08.00-15.30
Sentralbord: 22 47 60 00

Direktenummer per fagområde:

 • Asker norsk:  22 47 60 10
 • Fagbrev: 22 47 60 15
 • Fagskole: 22 47 60 20
 • Studiekompetanse: 22 47 60 25
 • Høgskole: 22 47 60 30
 • Kompetansepluss og bedriftskurs: 22 47 60 35
 • Mesterutdanning: 22 47 60 45
 • Nasjonale fag: 22 47 60 50
 • Nettstudier: 22 47 60 55
 • Språk: 22 47 60 65
 • Yrkesrettede kurs: 22 47 60 75

Bor du i fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud eller i Asker kommune finner du oss på følgende 8 studiesteder:

 • Asker
 • Drammen
 • Kongsberg
 • Gol
 • Hønefoss
 • Tønsberg
 • Sandefjord
 • Skien

Les mer om oss

Ansatte

Anne Marie Gjems
Bedriftsrådgiver
Bedrift 22 47 60 35 / 924 62 051
amg@folkeuniversitetet.no
Berit Farmen
Studierådgiver for høgskole og mesterutdanning
Høgskole 22 47 60 30 / Mester 22 47 60 45 / 918 62 969
bsf@folkeuniversitetet.no
Edit Skattør
Studierådgiver for språk, kultur og fritid
Språk 22 47 60 65 / 940 10 799
ska@folkeuniversitetet.no
Elin Pareliussen
Studierådgiver for språk, kultur og fritid
Språk 22 47 60 65 / 33 42 78 20
vestfold@folkeuniversitetet.no
Ellen Kværna
Studierådgiver for kultur og fritid
979 79 067
ekv@folkeuniversitetet.no
Eva Røvik
Bedrifts- og studierådgiver
Bedrift 22 47 60 35 / 976 80 052
epr@fu.no
Gøril Rogne
Studierådgiver for videregående skole og yrkesrettede kurs
Fagbrev 22 47 60 15 / 971 23 131
rog@folkeuniversitetet.no
Hilde Nordahl
Bedriftsrådgiver
Bedrift 22 47 60 35 / 911 46 436
hn@folkeuniversitetet.no
Kirvil Schultz
Bedriftsrådgiver
Bedrift 22 47 60 35 / 414 17 066
kir@folkeuniversitetet.no
Kristin Hjelle
HR-rådgiver / Teamleder studieadministrasjon
940 12 165
khj@folkeuniversitetet.no
Kristine Andrea Bergh
Studierådgiver for videregående skole og arbeidsmarkedsopplæring
Fagbrev 22 47 60 15 / 473 18 247
krbe@folkeuniversitetet.no
Laurie Lillefjære
Studierådgiver
Studiekompetanse 22 47 60 85 / 913 06 851
lil@folkeuniversitetet.no
Marianne Irgens
Studierådgiver for videregående skole
Studiekompetanse 22 47 60 85 / 412 02 640
mir@folkeuniversitetet.no
Mona Andersen
Studierådgiver for høgskolestudier og yrkesrettede kurs
Høgskole 22 47 60 30 / 995 26 893
mon@folkeuniversitetet.no
Nina Anette Bækkelund
Studierådgiver for språk, kultur og fritid
Språk 22 47 60 65 / 958 05 767
niba@folkeuniversitetet.no
Ole Gunnar Svendsen
IKT-rådgiver
Support 22 47 60 80 / 909 90 838
ogs@folkeuniversitetet.no
Randi Utti
Nasjonal fagkoordinator - fagbrev
Fagbrev 22 47 60 15 / 940 19 910
rut@folkeuniversitetet.no
Siri Venås Kvikstad
Studierådgiver
Fagbrev 22 47 60 15 / 916 31 578
svk@folkeuniversitetet.no
Tove Iren Storfjord
Studierådgiver Asker norsk
Asker norsk 22 47 60 10 / 412 23 086
sto@folkeuniversitetet.no
Tove Næss Lien
Faglig leder for høgskole og mesterutdanning
Mester 22 47 60 45 / 957 59 888
tnl@folkeuniversitetet.no
Wenche Almnes
nasjonal teamleder språk.
930 23 257
wca@folkeuniversitetet.no
Sam Joensen
Undervisningsinspektør Asker norsk
Asker norsk 22 47 60 10 / 413 93 762
sajo@folkeuniversitetet.no
Elsa Christine Gram
Elsa Christine Gram
økonomiansvarlig
Økonomi 22 47 60 60 / 901 19 275
elgr@folkeuniversitetet.no
Birte Svenssen
teamleder læringsdesign
918 08 311
bisv@folkeuniversitetet.no
Hilde Bråten
Markedskoordinator
922 19 097
hibr@folkeuniversitetet.no
Trine Theie Gustavsen
regnskapsansvarlig
Økonomi 22 47 60 60 / 416 39 200
trine.gustavsen@folkeuniversitetet.no
Ida Sørensen
regnskapsmedarbeider
413 01 155
ida.sorensen@folkeuniversitetet.no