Sør-Øst (Buskerud, Vestfold, Telemark og Asker kommune)

Hovedkontor i Sandefjord

Bor du i fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud eller i Asker kommune finner du oss på følgende 9 studiesteder - Asker, Drammen, Kongsberg, Gol, Hønefoss, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Skien.

Her finner du oss

  • Asker
  • Drammen
  • Kongsberg
  • Gol
  • Hønefoss
  • Tønsberg
  • Sandefjord
  • Larvik
  • Skien
  • Regionkontor Sør-Øst

Les mer om oss

Ansatte

Anne Marie Gjems
Avdelingsleder Drammen og Kongsberg
924 62 051
amg@folkeuniversitetet.no
Annette Hovland
Studiekonsulent Larvik
940 19 903
hov@folkeuniversitetet.no
Berit Farmen
Studiekonsulent Universitet og høgskole regionkontor
918 62 969
bsf@folkeuniversitetet.no
Edit Skattør
Studiekonsulent Asker
940 10 799
ska@folkeuniversitetet.no
Eili Bakketun
Studiekonsulent Drammen
400 45 042
eib@folkeuniversitetet.no
Elin Havord
Studiekonsulent Sandefjord
952 33 406
hav@folkeuniversitetet.no
Elin Pareliussen
Studiekonsulent Tønsberg
926 54 560
epa@folkeuniversitetet.no
Ellen Elfving Halvorsen
Bedriftskonsulent Tønsberg
938 76 448
elha@folkeuniversitetet.no
Ellen Kværna
Studiekonsulent Kongsberg
979 79 067
ekv@folkeuniversitetet.no
Eva Røvik
Senior bedrifts- og studierådgiver Tønsberg
976 80 052
epr@folkeuniversitetet.no
Gro Synnøve Larsen

940 10 801
grla@folkeuniversitetet.no
Gøril Rogne
Studiekonsulent Asker
971 23 131
rog@folkeuniversitetet.no
Hege Tronsaune
Markedssjef region Sør-Øst
920 43 399
htr@folkeuniversitetet.no
Hilde Nordahl
Bedriftsrådgiver Larvik og Sandefjord
911 46 436
hn@folkeuniversitetet.no
Ida Sørensen
Regnskap
413 01 155
ida@folkeuniversitetet.no
Ingelise Holland Schliekelmann
Regiondirektør
918 95 557
isc@folkeuniversitetet.no
Iren Gürrich
Studiekonsulent Universitet og høgskole regionkontor
976 40 310
img@folkeuniversitetet.no
Kirvil Schultz
Studiekonsulent Telemark
414 17 066
kir@folkeuniversitetet.no
Kristin Hjelle
Studiekonsulent Tønsberg
940 12 165
khj@folkeuniversitetet.no
Kristine Andrea Bergh
Studiekonsulent Drammen
473 18 247
krbe@folkeuniversitetet.no
Laurie Lillefjære
Studiekonsulent Telemark
913 06 851
lil@folkeuniversitetet.no
Linda Ystanes
Regnskap regionkontor
938 49 635
liy@folkeuniversitetet.no
Marianne Irgens
Studiekonsulent Larvik
412 02 640
mir@folkeuniversitetet.no
Mona Andersen
Studiekonsulent Ringerike
995 26 893
mon@folkeuniversitetet.no
Mona Kvisle Lied
Studiekonsulent Larvik
473 71 538
mkl@folkeuniversitetet.no
Monica Fjellsøy
Studiekonsulent Drammen
907 77 476
fmo@folkeuniversitetet.no
Nina Anette Bækkelund

958 05 767
niba@folkeuniversitetet.no
Nina Mosdal
Avdelingsleder Asker
905 86 558
nimo@folkeuniversitetet.no
Olav E. Olsen
HR- og utviklingssjef regionkontor
928 03 600
oeo@folkeuniversitetet.no
Ole Gunnar Svendsen
Studiekonsulent Drammen
909 90 838
ogs@folkeuniversitetet.no
Randi Utti
Studiekonsulent Hallingdal
940 19 910
rut@folkeuniversitetet.no
Reidun Weaas
Rektor Helsefagskolen regionkontor
900 31 310
wea@folkeuniversitetet.no
Siri Venås Kvikstad
Studiekonsulent Kongsberg
916 31 578
svk@folkeuniversitetet.no
Tove Iren Storfjord

412 23 086
sto@folkeuniversitetet.no
Tove Næss Lien
Avdelingsleder Ringerike
957 59 888
tnl@folkeuniversitetet.no
Trond Gabrielsen
Studiekonsulent Drammen
910 06 505
Trond.Gabrielsen@folkeuniversitetet.no
Ørjan Kvam
Avdelingsleder Telemark
957 40 092
orkv@folkeuniversitetet.no
Wenche Almnes
Rektor Asker norsk
930 23 257
wca@folkeuniversitetet.no
Espen Fløtre Syversen
Bedriftsrådgiver Telemark
958 67 662
essy@folkeuniversitetet.no