Folkeuniversitetets fagskole

Fagskolen i Nydalen, Oslo

Åpningstider

Mandag–fredag fra kl. 08.00–16.00

Kontakt oss

  • Telefon: 22 47 60 20
  • E-post: fagskole@folkeuniversitetet.no

Hovedkontor

Rolf Wickstrøms vei 15, 0484 Oslo

Postadresse

Postboks 4293 Nydalen, 0402 Oslo

Organisasjonsnummer

920 415 040

Vårt tilbud

Se vårt fagskoletilbud her

Ansatte

Heidi Munthe-Kaas
daglig leder / rektor
41 25 66 50
heidi.munthe-kaas@folkeuniversitetet.no
Oddbjørn Lund Hansen
fagansvarlig for helsefag
41 37 65 22
odha@folkeuniversitetet.no
Siv M. Elvestrand
studierådgiver
91 37 45 63
sivlene.elvestrand@folkeuniversitetet.no
Monica Fjellsøy
studierådgiver
90 77 74 76
monica.fjellsoy@folkeuniversitetet.no
Marte Haga
studierådgiver
92 40 67 84
marte.haga@folkeuniversitetet.no
Linda Bjørnsletten
studierådgiver
91 52 00 28
linda.bjornsletten@folkeuniversitetet.no
Patricia Parrado Benitez
kvalitetskoordinator
94 86 39 28
patricia.benitez@folkeuniversitetet.no
Eili Bakketun
ansvarlig for studieadministrasjonen
40 04 50 42
eili.bakketun@folkeuniversitetet.no
Wenche Fonneland
fagansvarlig for ledelsesfag
40 87 19 02
fon@folkeuniversitetet.no
Vibeke Kaspersen
studierådgiver
92 64 25 13
vibeke.kaspersen@folkeuniversitetet.no
Caroline Eriksen Krilic
utdanningsfaglig ansvarlig
92 09 49 87
caroline.eriksen.krilic@folkeuniversitetet.no