Folkeuniversitetets fagskole

Administrasjonene er tilgjengelig på telefon mandag- fredag fra kl. 8.00-16.00

Tlf. 22 47 60 20
E-post: fagskole@folkeuniversitetet.no

Hovedkontor:
Rolf Wickstrøms vei 15, 0484 Oslo

Postadresse:
Postboks 4293 Nydalen, 0402 Oslo

Se vårt fagskoletilbud her

Ansatte

Heidi Munthe-Kaas
Daglig leder/ rektor
412 56 650 / 22 47 60 00
kaa@folkeuniversitetet.no
Oddbjørn Lund Hansen
Fagansvarlig for helsefag
413 76 522
odha@folkeuniversitetet.no
Siv M. Elvestrand
rådgiver - eksamen- og testsenter
913 74 563
testsenter@folkeuniversitetet.no
Monica Fjellsøy
Studierådgiver for fagskole helse
Fagskole 22 47 60 20 / 907 77 476
fmo@folkeuniversitetet.no
Marte Haga
studierådgiver - videreutddanning
924 06 784
team.kompetanse@folkeuniversitetet.no
Linda Bjørnsletten
studierådgiver - videreutdanning
915 20 028
team.kompetanse@folkeuniversitetet.no
Patricia Parrado Benitez
studierådgiver - videreutdanning, Fagskole
915 63 431
team.kompetanse@folkeuniversitetet.no
Eili Bakketun
Ansvarlig for studieadministrasjonen
Fagskole 22 47 60 20 / 400 45 042
eili.bakketun@folkeuniversitetet.no