Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Salgsmedarbeider

Dette kurset er for deg som har lang erfaring med markedsføring, salgsmetoder og kommunikasjon innenfor salgsfaget, men ikke har tatt fagbrev. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Drammen
Samlet pris:
23500
Undervisningstimer:
104
Kursstart:
15.09.2020
Kursslutt:
31.05.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3489213047
Les mer Meld deg på

Salgsmedarbeider

Dette kurset er for deg som har lang erfaring med markedsføring, salgsmetoder og kommunikasjon innenfor salgsfaget, men ikke har tatt fagbrev. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Skien
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
104
Kursstart:
Helgesamlinger - 1 gang i måneden
Kursslutt:
01.06.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3471163724
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse 6-fagpakken

Kurset er for deg som ønsker generell studiekompetanse. Pakken inkluderer fagene som inngår som minimumskrav: norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie og engelsk. Opplegget passer både for voksne uten tidligere utdanning og for andre som mangler fag, eller vil forbedre sine karakterer. For voksne uten videregående skole gjelder 23/5-ordningen: Det vil si at du er minst 23 år og kan dokumentere 5 års heltids yrkespraksis eller annen utdanning.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Tønsberg
Samlet pris:
58500
Undervisningstimer:
560
Kursstart:
Uke 36 - Ukedag annonseres senere
Kursslutt:
20.06.2021
Tidspunkt:
16.30 - 21.30
Kursid:
3368023117
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse 6-fagpakken

Kurset er for deg som ønsker generell studiekompetanse. Pakken inkluderer fagene norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie og engelsk.Opplegget passer både for voksne uten tidligere utdanning og for andre som mangler fag eller vil forbedre sine karakterer. Undervisningen i historie, samfunnsfag og engelsk skjer i virtuelt klasserom, mens øvrige fag har undervisning i vanlig klasserom på Gol.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Gol
Samlet pris:
58500
Undervisningstimer:
464
Kursstart:
07.09.2020
Kursslutt:
20.05.2021
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Kursid:
3504843550
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse engelsk

Engelsk er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse. I tillegg til å snakke og skrive engelsk på høyt nivå lærer du om kulturforståelse, politikk, historie og litteratur i den engelskspråklige verden.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Tønsberg
Samlet pris:
12000
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
Uke 36 - Ukedag kunngjøres senere
Kursslutt:
20.06.2021
Tidspunkt:
16.30 - 21.30
Kursid:
3365863117
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse historie

Historie er ett av de seks minstekravsfagene som gir deg generell studiekompetanse. Du lærer om verdens- og norgeshistorien frem til i dag.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Tønsberg
Samlet pris:
9500
Undervisningstimer:
60
Kursstart:
Uke 49 - Ukedag kunngjøres senere
Kursslutt:
20.06.2021
Tidspunkt:
18.45 - 21.45
Kursid:
3365883117
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse matematikk 1P+2P

Dette er kurset for deg som trenger matematikk for å få generell studiekompetanse eller som vil forbedre karakteren din. Matematikk 1P og 2P er praktisk orientert. Du lærer blant annet om tall og algebra, statistikk, modellering og funksjoner i praksis.Du må ha minimum 4 i karakter for å komme inn på lærerutdanninger.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Tønsberg
Samlet pris:
18000
Undervisningstimer:
140
Kursstart:
Uke 36 - Ukedag kunngjøres senere
Kursslutt:
20.06.2021
Tidspunkt:
16.30 - 21.30
Kursid:
3367883117
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse naturfag

Naturfag Vg1 er ett av de seks minstekravsfagene som gir deg generell studiekompetanse. Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Tønsberg
Samlet pris:
11000
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
Uke 36 - Ukedag annonseres senere
Kursslutt:
20.06.2021
Tidspunkt:
16.30 - 21.30
Kursid:
3367913117
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse Norsk

Norsk er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse. Undervisningen i norsk er delt inn i en skriftlig og en muntlig del. I skriftlig vil du lære å besvare ulike oppgavetyper som blir gitt til eksamen, og vil jobbe både med hovedmål og sidemål. Undervisningen i muntlig tar for seg norsk språkhistorie og litteraturhistorie, fra vikingtiden og opp til våre dager.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Tønsberg
Samlet pris:
21150
Undervisningstimer:
160
Kursstart:
Uke 36 - Ukedag kunngjøres senere
Kursslutt:
20.06.2021
Tidspunkt:
16.30 - 21.30
Kursid:
3367953117
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse Samfunnsfag

Samfunnsfag er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse.Du lærer politikk, kultur og arbeidsliv, om hvordan samfunnet fungerer og hvordan du selv kan bidra til å forme samfunnet rundt deg.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Tønsberg
Samlet pris:
6500
Undervisningstimer:
40
Kursstart:
Uke 36 - Ukedag kunngjøres senere
Kursslutt:
15.12.2020
Tidspunkt:
16.30 - 21.30
Kursid:
3367983117
Les mer Meld deg på