Klasseromsundervisning

Dette er tradisjonell undervisning hvor du møter til fastlagt tid og sted og følger undervisningen sammen med andre studenter.

Faglæreren  formidler kunnskap, motiverer og aktiviserer studentene og sammen skaper dere et vennlig og trygt læringsmiljø.

Fag- og svennebrev

Andre utdanningsprogram

Bygg- og anleggsteknikk

Helse- og oppvekstfag

Restaurant- og matfag

Service og samferdsel

Fagskole - høyere yrkesfaglig utdanning

Helsefagskolen

Ledelsesfag

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse

Kultur- og fritidskurs

Film og foto

Friluftskurs

Håndverkskurs

Helse og velvære

Hobbykurs

Kultur og samfunn

Litteratur- og skrivekurs

Søm, design og tekstil

Tegne- og malekurs

Mesterutdanning

Språkkurs

Engelskkurs

Franskkurs

Italienskkurs

Japanskkurs

Kinesiskkurs (Mandarin)

Norskkurs grunnivå

Norskkurs høyere nivå

Norskkurs mellomnivå

Polskkurs

Spanskkurs

Universitets- og høgskolefag

Organisasjon og ledelse

Pedagogikk og veiledning

Psykologi

Yrkesrettede utdanninger og kurs

Andre yrkeskurs

Datakurs

Helse og oppvekst

HMS og sikkerhet

Transport og logistikk

Økonomi, administrasjon og ledelse