Fra reiselivsbransjen til helsefagarbeider

Da Sølvi mistet jobben innen reiseliv som følge av omstruktureringer måtte hun gå i tenkeboksen. Hun skulle nå velge ny karriereretning.

Sølvi satte opp lister over positive og negative sider ved alle yrkene hun kunne tenke seg. Hun landet til slutt på helsefagarbeideryrket, der anledning til turnusjobbing, en variert og meningsfylt arbeidshverdag og muligheten til å være sosial med både kolleger og brukere av helsetjenesten ble tungtveiende argumenter.

Fikk fast jobb i nytt yrke med fagbrev

Valget hennes viste seg å være smart. Etter å ha startet på veien mot fagbrevet har hun fått fast stilling ved på demensavdeling ved Røde Kors Sykehjem i Bergen. Hun har fått utvidet ansvar, og får nå gi medisiner og være primærkontakt for beboere.

– Jeg vil absolutt anbefale andre å ta fagbrevet. Det er viktig for alle – både pasientene, pårørende, arbeidsgiver og meg selv - at jeg har utdanningen og kompetansen. Å få fast stilling er ikke lett før man har tatt fagbrevet. Jeg trives veldig godt i jobben min, og synes det er kjekt å få mer ansvar, sier Sølvi.

Veien-mot-fagbrevet-gav-fast-stilling_campaign_header (1)

På kurset hos Folkeuniversitetet kan du velge mellom undervisning i klasserom, virtuelt klasserom eller nettstudium. For Sølvi falt valget på ordinær klasseromsundervisning.

– Jeg er glad for at jeg valgte å ta undervisningen i klasserommet. Jeg hadde en veldig god dialog med både læreren og de andre deltakere og kunne enkelt utveksle erfaringer med dem. Vi hadde en dyktig lærer som var utdannet sykepleier med lang erfaring fra arbeid på sykehjem. Jeg møtte mange fine medelever på kurset, og flere av dem har jeg beholdt kontakten med også etter at kurset ble ferdig, forteller hun.

Fagbrevkurs ved Folkeuniversitetet

Våre fagbrevkurs forbereder deg til eksamen. Kursene er på deltid og kan kombineres med jobb. Folkeuniversitetet tilbyr fagbrev i innenfor en rekke områder i arbeidslivet - som bygg- og anlegg, helse- og oppvekst, service- og samferdsel, teknikk- og industriell produksjon, samt restaurant- og matfag. Se hele oversikten over fagbrevkurs her

Ofte kan en samtale med en av våre studierådgivere hjelpe deg med å se dine muligheter, og dermed bli trygg på at du tar de riktige valgene. Ring 22 47 60 15 eller send oss en mail på:  fagbrev@folkeuniversitetet.no.