5 tips til deg som vil lære et nytt språk!

Språkkurs i norsk
  1. Tenk over hvorfor du vil lære deg språket. Hva skal du bruke det til? Sett opp tydelige, realistiske mål med språkstudiene dine. Reflekter ofte over hva du har lært og vær stolt over fremgangen uansett om den er liten eller stor. 
  2. Bruk språket, selv om du bare kan noen setninger. I begynnelsen kan det være skummelt, men du lærer språket fortere dersom du tar litt sjanser og tør å bruke det. Husk det er ingen som forventer at du kan prate flytende i starten. Du lærer gjennom å teste nye ord, uttrykk og setninger.
  3. Vær aktiv i timene. På språkkurset vil du møte andre som er på samme nivå som deg. Snakk sammen og bruk språket mest mulig i dialog med hverandre. Lytt til lærer og still gjerne spørsmål når du ikke forstår. Glem ikke at å lære språk skal være gøy!
  4. Lytt til radio, tv eller musikk på det aktuelle språket, det finnes mange videofilmer på ulike språk på f.eks. YouTube. Du behøver ikke forstå alt som sies med en gang, men du vil merke at du forstår mer og mer for hver gang. Sett på pause der det er ord du ikke forstår, slå opp ordet for å finne betydningen.
  5. Lag deg kort med gloser og sett deg mål å lære noen nye gloser hver dag. Se gjerne for deg bilder som kan referere til ordene. Øv på andre eller deg selv, overdriv gjerne litt og spill teater for å få en bra uttale. Repetisjon av gloser er viktig.

Vi tilbyr kurs i 16 forskjellige språk fra nybegynnernivå til høyere nivå, både som kurs i klasserom og som virtuelle kurs.

Det finnes ulike grunner til å ville lære seg et språk. Det kan være at du ønsker å kunne bestille mat på spansk på neste ferietur, eller at du trenger å beherske engelsk på høyt nivå for å kunne kommunisere med viktige forretningsforbindelser. Uansett motivasjon, vi har språkkurs for deg!

Kontakt

Har du spørsmål om våre språkkurs? 

Ring 33 42 78 20 eller send oss en mail på: post@fusorost.no.