Om mesterstudiet

Byggfag - mester

Mesterutdanningen består av Bedriftsledelse og Faglig ledelse. Bedriftsledelse er felles for alle håndverksfagene og danner grunnlaget for Faglig ledelse. I Bedriftsledelse vil lærer du om:

  • Organisasjon, ledelse og administrasjon
  • Økonomistyring
  • Markedsføringsledels

Bedriftsledelse er for øvrig åpent for alle. Dette er en svært nyttig lederutdanning – også om du ikke har tenkt å bli mester.
Faglig ledelse består av en felles del og en faglig fordypningsdel og er delt inn i 7 hovedgrupper:

  •     Byggfag
  •     Estetiske fag
  •     Grafiske fag
  •     Matfag
  •     Verkstedhåndverksfag
  •     Møbel- og trefag
  •     Bilfag

I Faglig ledelse lærer du om det som er spesielt for ditt håndverksfag. Dette gjør deg i stand til å møte det økende kravet til fagkunnskap og kompetanseutvikling. Du lærer bl.a. om lover og forskrifter, kvalitet og styringssystemer, HMS, prosjektering, faglig kalkulasjon og tilbud og kontrakter.