Søk midler til opplæring for dine ansatte via Kompetansepluss

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Hvem kan søke Kompetansepluss?

Har du ansatte som trenger å øke sin kompetanse innen kommunikasjon, å styrke sine grunnleggende digitale ferdigheter eller få bedre tallforståelse?

Kompetansepluss er en offentlig tilskuddsordning som dekker nærmest alle direkte kostnader i forbindelse med gjennomføring av bedriftsinterne kurs som bidrar til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

6 grunner til at din virksomhet bør søke på Kompetansepluss:

Her er noen gode eksempler på hvilke positive effekter økt kompetanse i grunnleggende ferdigheter og bedre norskkunnskaper kan ha:

 • Økt digital kompetanse på arbeidsplassen
 • Bedre kundeservice
 • Mer motiverte og selvgående medarbeidere
 • Bedre forståelse av instrukser og rutiner og smidigere drift
 • Det er dokumentert at opplæringen fører til færre feil
 • Flere medarbeidere blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring

Hvem kan søke?

Har du ansatte som behøver opplæring i grunn- leggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk? Da kan din virksomhet være kvalifisert til å søke om midler. Våre rådgivere har full oversikt over søknadskriteriene.

Hvordan søker du på Kompetansepluss? 

Vi gjør det enkelt for deg! Ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere, som kartlegger kompetansebehovet, skriver og sender søknaden for din bedrift. Søknadsfristen for Kompetansepluss 2022 er 9. desember 2021. Vi står også for nødvendig rapportering i etterkant av gjennomført kurs.

Hvordan gjennomfører vi kursene?

Svar på søknaden kommer i februar/mars 2022. Vi skreddersyr opplæringen slik at innholdet er tilpasset din bedrift, og har god erfaring med at opplæringen senere har ført til at ansatte har fått fagbrev. Undervisningen kan skje i bedriften, i ordinære klasserom hos Folkeuniversitetet eller i digitale klasserom. Undervisningen kan gjennomføres på dagtid, kveldstid eller i helg og et kursopplegg vil bli utarbeidet i samarbeid med bedriften.

Kontaktinformasjon

 • Agder: Jorunn Haugen, tlf. 90 07 12 01
 • Innlandet: Pia Bakke Pedersen, tlf. 97 14 06 12
 • Nordland: Liliana Andaloro tlf. 99 64 86 58
 • Oslo og Viken Øst: Pia Bakke Pedersen, tlf. 97 14 06 12  
 • Troms og Finnmark: Liliana Andaloro tlf. 99 64 86 58
 • Trøndelag og Møre og Romsdal: Gisle Johnsen, tlf. 90 83 51 60
 • Vestlandet og Rogaland: Reidar Brandsberg tlf. 92 05 24 65 
 • Viken Vest (tidligere Buskerud), Telemark og Vestfold: Anne Marie Gjems, tlf. 92 46 20 51