Kompetansepluss

Søk midler til opplæring for dine ansatte via Kompetansepluss

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Hvem kan søke Kompetansepluss?

Vet du at det finnes en offentlig tilskuddsordning som dekker nærmest alle direkte kostnader i forbindelse med gjennomføring av bedriftsinterne kurs?

Hvert år lyser Kompetanse Norge ut midler til opplæring i arbeidslivet gjennom Kompetansepluss. Har du ansatte som behøver opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk? Da kan din virksomhet være kvalifisert til å søke om midler. 

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. 

Bli kjent med utlysningen, kvalifikasjons- og prioriteringskriteriene og grunnlagsdokumentene

Alle direkte kostnader knyttet til kurset vil dekkes av ordningen, mens lønnsutgifter til ansatte ved opplæring i arbeidstiden og eventuelle lærebøker vil komme i tillegg. 

Folkeuniversitetet hjelper gjerne din virksomhet gjennom hele prosessen - fra å skrive søknaden, gjennomføring av kurset og til rapporteringen. Vi har lang erfaring i et bredt spekter av bransjer, og våre kurs tilfredsstiller Kompetanse Norges høye krav til faglig og administrativ kvalitet. 

5 grunner til at din virksomhet bør søke på Kompetansepluss:

Her er noen gode eksempler på hvilke positive effekter økt kompetanse i grunnleggende ferdigheter og bedre norskkunnskaper kan ha:

  1. Økt digital kompetanse på arbeidsplassen
  2. Bedre kundeservice
  3. Mer motiverte og selvgående medarbeidere
  4. Bedre forståelse av instrukser og rutiner og smidigere drift. Det er dokumentert at opplæringen fører til færre feil
  5. Flere medarbeidere blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring

Les reportasjer fra virksomheter som har fått midler fra tilskuddsordningen Kompetansepluss på Kompetanse Norge sine nettsider her

Hvordan gjennomfører vi kursene

Opplæringen kan skreddersys slik at innhold er tilpasset din virksomhet. Eksempelvis kan undervisning i lesing, skriving og regning tilpasses virksomhetens fagområde. Folkeuniversitetet har mange gode referanser å vise til der opplæringen senere har ført til at ansatte har fått et fagbrev - bl.a. innen logistikk, produksjonsteknikk, tømrer, betongfag, gjenvinning, bygg drift, salg/service og industriell matproduksjon. 

Undervisningen kan skje i bedriften, i ordinære klasserom hos Folkeuniversitetet eller i digitale klasserom. Undervisningen kan gjennomføres på dagtid, kveldstid eller i helg og et kursopplegg vil bli utarbeidet i samarbeid med bedriften. 

Hvordan søker du på Kompetansepluss? 

Som godkjent tilbyder av Kompetansepluss-midler har vi benyttet tilskuddsordningen i samarbeid med bedrifter gjennom en årrekke. Folkeuniversitetet tilfredsstiller de krav som er stilt fra Kompetanse Norge til faglig og administrativ kvalitet.  

Vi har lang erfaring med Kompetansepluss og hjelper deg gjerne med hele prosessen fra A til Å. Høres dette interessant ut? Ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere for en uforpliktende prat.

Agder
Jorunn Haugen, tlf. 900 71 201

Viken Vest (tidligere Buskerud), Telemark og Vestfold 
Anne Marie Gjems, tlf. 924 62 051 

Innlandet 
Ronny Paulsen, tlf. 917 89 191 

Vestlandet og Rogaland 
Reidar Brandsberg tlf. 920 52 465 

Nordland
Liliana Andaloro tlf. 996 48 658

Oslo og Viken Øst
Pia Bakke Pedersen, tlf. 971 40 612  

Trøndelag og Møre og Romsdal
Gisle Johnsen, tlf. 908 35 160

Troms og Finnmark
Liliana Andaloro tlf. 996 48 658