Gratis kurs for deg som jobber innen butikk og handel

Jobber du innen handel kan vi tilby deg flere digitale kurs, gratis, som du kan ha nytte av. Kursene gjennomføres digitalt i virtuelt klasserom og er rettet mot deg som er arbeidstaker, permittert eller arbeidsledig. Det er begrenset antall plasser så det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

Vi tilbyr:

Innholdsmarkedsføring

Hvordan kan du lage innhold som engasjerer mottakeren og bygger merkevaren til bedriften? Gjennom dette kurset får du nyttige tips til historiefortelling, distribusjon av innhold, innholdsstrategi og innholdsplan.

Grunnleggende kurs for butikkmedarbeidere

På dette kurset lærer du å bygge kunderelasjoner, kontrollere varebeholdning, arbeide som del av et team og bruke relevante dataprogrammer og teknologi.

Markedsføring for butikkmedarbeidere

På dette kurset får du grunnleggende kunnskap om markedsføring og en gjennomgang av de 5 P-er - produkt, pris, plass, påvirkning, personale - og deres betydning for den enkelte butikkmedarbeider.

Kundeservice og kjøpsprosess for butikkmedarbeidere

På dette kurset får du en innføring i kundeservice og stegene i kjøpsprosessen.

Salgskurs for butikkmedarbeidere

På dette kurset lærer du om elementene som inngår i godt salgsarbeid innen handelsbedrifter. 

Yrkesnorsk for butikkmedarbeidere

På dette kurset lærer du å kommunisere bedre med kunder og medarbeidere. Det er hovedvekt på muntlige ferdigheter og utvidelse av ordforråd.

Office-pakken og skytjenester

Lær hvordan du kan få en mer effektiv arbeidshverdag ved å bruke dataverktøyene på en smartere måte. Dette er kurset for deg som allerede kan litt om Office-pakken.

Økonomistyring

Dette er et praktisk-rettet kurs med fokus på kostnadskontroll og lønnsomhet. Du får innføring i sentrale bedriftsøkonomiske modeller og sammenhenger og lærer å bruke Excel i økonomiske analyser.

Ledelse i praksis

Kurset er for deg som er blitt, eller snart skal bli, leder og som ønsker en innføring i ulike utfordringer du kan bli stilt overfor. Du får kjennskap til ledelsesteori, lover og avtaler som regulerer arbeidslivet og økonomi med vekt på lønnsomhetsforståelse.

Team- og medarbeiderutvikling i varehandelen

På dette kurset lærer du om hvordan du kan sette sammen og utvikler team som bidrar til at virksomheten når sine mål.

Praktisk arbeidsrett

Kurset gir deg en innføring i de viktigste reglene du må være kjent med innen arbeidsrett. Du blir kjent med verktøy som kan benyttes i den daglige oppfølgning av ansatte, og hvordan du utformer arbeidsavtaler, sikrer dokumentasjon og håndterer konflikt og oppsigelser.

Organisasjonsutvikling og strategi

God styring av endringsprosesser er viktig for at de skal lykkes. Forskning viser et 80-90 prosent av endringsprosesser mislykkes eller bare lykkes delvis. På dette kurset får du innføring  teori og praksis som kan bidra til mer vellykkede endringsprosesser.

Medarbeidersamtaler og vanskelige samtaler

De fleste virksomheter har medarbeidersamtaler, en jevnlig – ofte årlig – samtale mellom leder og medarbeider(e). På kurset lærer du om hvordan en slik samtale kan bli nyttig med hensyn til forhold som gjensidig tilbakemelding, utviklingsplaner, fordeling av oppgaver slik at virksomheten kan nå sine mål.

Vi tar også opp vanskelig samtaler og konfliktløsning, og vi vil komme inn på metoder og strategier for å hindre at konflikter utvikler seg til omfattende problemer.

Psykososialt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i en virksomhet er viktig for medarbeideres trivsel. Et godt arbeidsmiljø gir lavere sykefravær, og er dermed en god investering. Mange mener også at godt arbeidsmiljø gir økt produktivitet. Det er i alle fall dokumentert at produktiviteten øker om medarbeidere opplever at virksomheten virkelig bryr seg om dem.

Rekrutteringsprosessen

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, heter det gjerne, spesielt i festtaler. Men dette er et helt riktig utsagn i praksis. Medarbeidernes kompetanse er det eneste konkurransefortrinnet en virksomhet har, det mest annet kan skaffes/kjøpes. 

Feilansettelser kan koste store summer om virksomheten må betale lønn til «feil» medarbeidere, produktiviteten blir dårligere, og det kan bli utfordringer med hensyn til arbeidsmiljø. Særlig problematisk er dette for mindre virksomheter med få ansatte.

Nedbemanning

Det er hele tiden endring og omstilling i arbeidslivet som kan føre til endringer og nedbemanning. Både i vanlige situasjoner og i krisetider er det viktig å ha en korrekt og juridisk sett riktig håndtering, som både ivaretar virksomheten og medarbeiderne som omfattes på en god måte.

Butikkmedarbeider – Grunnkurs

På dette kurset lærer du å bygge kunderelasjoner, kontrollere varebeholdning, arbeide som del av et team og kunne bruke relevante dataprogrammer og teknologi. Kurset finansieres gjennom bransjeprogrammet og er gratis for alle med tilknytning til detalj- og faghandel.