Spansk videregående skole

Spansk for videregående skole er for deg som trenger faget for å få studiekompetanse eller ønsker å forbedre karakteren din. I tillegg til å videreutvikle skriftlige og muntlige ferdigheter, får du innsikt i lese- og skrivestrategier og strategier for å lære språk.  

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Faget består av noen hovedområder som utfyller hverandre:

  • språklæring
  • muntlig kommunikasjon
  • skriftlig kommunikasjon
  • bruke språkets alfabet og tegn
  • kultur, samfunn og litteratur

Les mer  i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som har fullført grunnskolen og vil ta privatisteksamen i spansk, enten for å få studiekompetanse eller for å forbedre karakteren din. Dersom du har grunnskole fra utlandet, må du kunne dokumentere norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Faget gjennomføres som klasseromundervisning eller klasserom på nett. Undervisningen består av faglig gjennomgang, gruppearbeid, diskusjoner og individuell oppgaveløsing. Du må også regne med en god del hjemmearbeid.

Lærere

Alle våre lærere har undervisningskompetanse i spansk for videregående skole.

 

 

Finansiering

Spansk videregående skole er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Lånekassens regelverk forutsetter at du må ha undervisning i minst 6 timer per uke for å få lån, så det er først aktuelt dersom du tar dette faget i kombinasjon med andre fag. Søknad sendes elektronisk til lånekassen.

Eksamen

Spansk videregående skole har to eksamener, en skriftlig og en muntlig. Du melder deg opp til privatisteksamen på www.privatistweb.no.

Eksamen arrangeres to ganger i året. Siste frist for oppmelding til eksamen er 1. februar (vårsemesteret) og 15. september (høstsemesteret).

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss