Samfunnsfag Vg1 og Vg2

Samfunnsfag er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse.

Du lærer politikk, kultur og arbeidsliv, om hvordan samfunnet fungerer og hvordan du selv kan bidra til å forme samfunnet rundt deg.

Sted narvik

Endre

Samfunnskunnskap klasse - deltakere

Om studiet

Dette lærer du

Kursets innhold bygger på offentlig læreplan for samfunnsfag og har fire hovedemner.

  • individ og samfunn
  • kultur og samfunn
  • verdenssamfunnet
  • internasjonalt samarbeid

Les læreplanen i Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker generell studiekompetanse og for deg som trenger å forbedre karakteren din i faget.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og som virtuelt klasserom. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Alle våre lærere har relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

Finansiering

Dersom du tar Samfunnsfag i kombinasjon med andre fag, kan utdanningen være godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk med ditt studiested).

Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.  

Eksamen

Du avlegger muntlig eksamen som privatist ved lokal videregående skole. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmelding skjer på www.privatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb. 

Frist for oppmelding til eksamen er vanligvis 1. februar (vårsemesteret), og 15. september (høstsemesteret).

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Søk om plass

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

  • Pris 6100
  • Timer 40
  • Tidspunkt 17.00 - 19.45
  • Sted Arendal
  • StartFebruar 2020
  • Slutt03.06.2020