Fysikk 1

Fysikk 1 er teoretisk fysikk på videregående skoles nivå. Faget gir deg gir deg nødvendig fordypning for videre studier innen naturvitenskap, medisin og teknologi.

Sted

Endre

Pris12 500,-

Om studiet

Dette lærer du

Kurset følger læreplanen til Kunnskapsløftet og dekker følgende hovedemner:

  • Klassisk fysikk
  • Moderne fysikk
  • Å beskrive naturen med matematikk
  • Den unge forskeren
  • Fysikk og teknologi

Se læreplan for nærmere beskrivelse av delemner og kompetansemål

Læreplanen for faget finner du her

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som trenger å forbedre karakteren i faget eller som trenger fordypning i fysikk for videre studier på høgskole eller universitet.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som virtuelt klasserom. Studieløpet er basert på gjennomgang av pensum, kollokviearbeid, og diskusjoner.

Med virtuelt klasserom følger du undervisningen fra egen PC. Det skiller seg fra andre nettstudier fordi det er interaktivt, det vil si at du som deltaker er en aktiv del av klassen, hvor alle kan se foreleseren og hverandre. Undervisningen går «live», dvs. at deltakere og foreleser har direkte kontakt via lyd og bilde og det er mulig med kommunikasjon og dialog mellom deltakere og foreleser.

Alt foreleser skriver på tavla eller presenterer vil komme opp på din skjerm. Det gjøres opptak av alle forelesninger slik at du kan spille av disse igjen senere, og de ligger lagret i vår kursportal så lenge kurset varer.

Lærere

Alle våre lærere har relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no (Fagkode: REA3004)

For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb.

Frist for oppmelding er vanligvis 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Søk om plass

Velg sted, se pris og dato