Allmennfaglig påbygging til generell studiekompetanse

Dette er kurset for deg som allerede har tatt fag- eller svennebrev og som har lyst til å kunne studere på universitet og høgskole. Du får påbygging i fire fag: norsk, matematikk, naturfag og historie.

Allmenfaglig påbygning - deltakere

Om studiet

Dette lærer du

Fagene dekker læreplanene for allmennfaglig påbygning som er kravet for å oppnå studiekompetanse for de som har tatt Kunnskapsløftets Vg1 og Vg2 (eller GK og VK1 i Reform 94) yrkesfaglig studieretning.

Norsk
Du lærer å analysere tekster, å reflektere og å tenke kritisk. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Skriftlige tekster
 • Muntlige tekster
 • Sammensatte tekster
 • Språk og kultur

Matematikk 2P-Y
Dette er praktisk rettet matematikk. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Tall og algebra i praksis
 • Statistikk
 • Modellering

Naturfag
Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Bærekraftig utvikling
 • Forskning
 • Ernæring og helse
 • Stråling og radioaktivitet
 • Energi for fremtiden
 • Biotektonologi
 • Internasjonale forhold

Historie
Du lærer om verdens-  og Norgeshistorien  fram til i dag. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Samfunn og menneskene i tid
 • Historieforståelse og metoder

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som  fullført videregående skole, yrkesfaglig studieretning og som har planer om å studere på høgskole/universitet, men mangler studiekompetanse. Dersom du har grunnskole fra utlandet, må du kunne dokumentere norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og som virtuelt klasserom.  Studieløpet er basert på gjennomgang av pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med virtuelt klasserom følger du undervisningen fra egen PC. Det skiller seg fra andre nettstudier fordi det er interaktivt, det vil si at du som deltaker er en aktiv del av klassen, hvor alle kan se foreleseren og hverandre. Undervisningen går «live», dvs. at deltakere og foreleser har direkte kontakt via lyd og bilde og det er mulig med kommunikasjon og dialog mellom deltakere og foreleser.

Alt foreleser skriver på tavla eller presenterer vil komme opp på din skjerm. Det gjøres opptak av alle forelesninger slik at du kan spille av disse igjen senere, og de ligger lagret i vår kursportal så lenge kurset varer.

Lærere

Alle våre lærere har relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

Finansiering

Utdanningen  er godkjent i Lånekassen for lån og stipend etter gjeldende regler. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil du sannsynligvis ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. Frist for oppmelding er vanligvis 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Allmennfaglig påbygging

Dette er kurset for deg som allerede har tatt fag- eller svennebrev og som har lyst til å kunne studere på universitet og høgskole. Du får påbygging i fire fag: norsk, matematikk, naturfag og historie.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris
32500
Timer
256
Tidspunkt
08.30 - 15.30
Start
07.09.2020
Slutt
20.06.2021
Kursid:
3371313222

Lignende kurs

Allmennfaglig påbygging

Dette er kurset for deg som allerede har tatt fag- eller svennebrev og som har lyst til å kunne studere på universitet og høgskole. Du får påbygging i fire fag: norsk, matematikk, naturfag og historie.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tønsberg, Folkeuniversitetet Tønsberg
Samlet pris
32500
Timer
256
Tidspunkt
16.30 - 21.30
Start
31.08.2020
Slutt
20.06.2021
Kursid:
3371283117

Allmennfaglig påbygging

Dette er kurset for deg som allerede har tatt fag- eller svennebrev og som har lyst til å kunne studere på universitet og høgskole. Du får påbygging i fire fag: norsk, matematikk, naturfag og historie.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Skien, Folkeuniversitetet Skien
Samlet pris
32500
Timer
256
Tidspunkt
17.00 - 21.30
Start
07.09.2020
Slutt
28.05.2021
Kursid:
3240683724

Allmennfaglig påbygging

Dette er kurset for deg som allerede har tatt fag- eller svennebrev og som har lyst til å kunne studere på universitet og høgskole. Du får påbygging i fire fag: norsk, matematikk, naturfag og historie.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris
32500
Timer
256
Tidspunkt
17.30 - 21.30
Start
15.09.2020
Slutt
27.05.2021
Kursid:
3430381386

Allmennfaglig påbygging

Dette er kurset for deg som allerede har tatt fag- eller svennebrev og som har lyst til å kunne studere på universitet og høgskole. Du får påbygging i fire fag: norsk, matematikk, naturfag og historie.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Gol, Folkeuniversitetet Hallingdal
Samlet pris
32500
Timer
200
Tidspunkt
17.30 - 21.30
Start
15.09.2020
Slutt
27.05.2021
Kursid:
3363953550

Allmennfaglig påbygging

Dette er kurset for deg som allerede har tatt fag- eller svennebrev og som har lyst til å kunne studere på universitet og høgskole. Du får påbygging i fire fag: norsk, matematikk, naturfag og historie.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Hønefoss
Samlet pris
32500
Timer
256
Tidspunkt
17.30 - 21.30
Start
15.09.2020
Slutt
27.05.2021
Kursid:
3430323510

Studiekompetanse allmennfaglig påbygging

Dette er kurset for deg som allerede har tatt fag- eller svennebrev og som har lyst til å kunne studere på universitet og høgskole. Du får påbygging i fire fag: norsk, matematikk, naturfag og historie.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris
32500
Timer
256
Tidspunkt
17.00 - 21.00
Start
Oppstart skjer i uke 42
Slutt
29.04.2021
Kursid:
3387060505