Folkeuniversitetets fagskole

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet. Utdanningen gir studiepoeng.

Vi tilbyr utdanning over hele landet. Vi har flere tilbud innenfor helsefag og ledelse. Undervisningen går på deltid, stedbasert- og/eller nettbasert og kan kombineres med arbeid. Ta gjerne kontakt for veiledning!

Studieretning

Helsefagskolen

Helsefag

Dette er en videreutdanning for deg som har fullført utdanning innen helse- og sosialfag på videregående skoles nivå. Fullført utdanning gir 60 studiepoeng. Vi tilbyr utdanning i barsel- og barnepleie, kreftomsorg, miljøarbeid innen rus, psykisk helsearbeid, rehabilitering og psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming.

Ledelsesfag fagskole

Ledelsesfag

Dette er en videreutdanning for deg som har fullført og bestått videregående opplæring. Fullført utdanning gir 30-60 studiepoeng. Vi tilbyr utdanning i  arrangementsledelsearbeidsledelse, prosjektledelse og produksjonsledelse.

Logistikkfag

Dette er en videreutdanning for deg som har fullført og bestått videregående opplæring og ønsker fagskoleutdanning innenfor logistikk. Fullført utdanning gir 60 studiepoeng. Vi tilbyr utdanning som logistikkkoordinator og logistikkassistent.

Regnskapsfag

Dette er en videreutdanning for deg som har fullført og bestått videregående opplæring og ønsker fagskoleutdanning innenfor regnskap. Fullført utdanning gir 30-60 studiepoeng.

Slik søker du

Helsefag søker du elektronisk på www.samordnaopptak.no. Hovedopptaket åpner 1. februar fram til 15. april. Det åpnes for søknad på restplasser 25. mai. Husk å laste opp dokumentasjon ved søknad til samordna: fagbrev/kompetansebevis, vitnemål og relevant arbeids-/yrkeserfaring.

For andre fag søker du direkte hos oss.

Praktisk informasjon

Generelle opptakskrav

Fagbrev eller vitnemål fra videregående opplæring. Enkelte utdanninger har egne opptakskrav innenfor programområdet. Se informasjon under hvert enkelt tilbud.

Hvis du ikke har formell utdanning innenfor fagområdet, kan du søke opptak på bakgrunn av din realkompetanse. Dersom du har videregående skole fra utlandet må du dokumentere norskferdigheter på B2-nivå. Her kan du lese mer om Opptak, studier og eksamen.

Gjennomføring

Gjennomføring

Utdanningen går på deltid og kan gjennomføres som klasseromsundervisning, nettstudier eller som virtuelt klasserom. Forelesning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over teori og praksis er sentrale deler av undervisningen.

Til noen utdanninger inngår praksis i studieløpet.

Spørsmål? Ta kontakt!

.