Folkeuniversitetets fagskole

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet. Utdanningen gir studiepoeng.

Folkeuniversitetets fagskole tilbyr utdanning over hele landet. Vi har flere tilbud innenfor områdene helse, ledelse, logistikk og regnskap/økonomi. Utdanningene er fleksible og kan kombineres med arbeid. Undervisningen går på deltid.

 

Hvorfor ta fagskole?

Fagskoleutdanninger er utdanninger som ligger på nivå over videregående skole.  På samme måte som andre tilbud innenfor høyere utdanning gir de studentstatus og studiepoeng.

Fagskoleutdanninger skiller seg fra høyskole- og universitetsutdanninger ved at de gjerne er mer praktisk retta. Denne praktiske orienteringen gjør at du gjennom en fagskoleutdanning får spisskompetanse i faget ditt og tilegner deg praktiske ferdigheter som du kan ta direkte i bruk i ditt daglige arbeid eller i ny jobb. Ikke minst tilegner du deg kompetanse som er svært etterspurt i arbeidsmarkedet. 

Dette sier våre studenter

"Det var helt avgjørende at skolen kunne tilby nettbasert undervisning, da jeg startet studiet med en liten baby på knapt 3 måneder. Men også på grunn av smittevern under pandemien. Dessuten var det viktig for meg at studiet er godt tilrettelagt slik at det går an å kombinere det med både barn, samt en fulltidsjobb når jeg er tilbake fra mammapermisjonen. "

Emilie Rye, Arbeidsledelse

"Utdanningen har gitt meg mye ny kunnskap. Den har endret meg og tankesettet mitt, gitt meg gode verktøy til å resonere meg fram til bedre løsninger. Utdanningen har også gitt meg en ”oppmerket løype” via makroanalyser og strategisk planlegging for et godt gjennomtenkt utgangspunkt for et prosjekt - i stedet for å ta ”snarveier og shortcut” som kan medføre større risiko. "

Anne-Lena Ekstrøm, Prosjektledelse

"Jeg valgte å ta denne utdanningen fordi jeg vil øke min kompetanse på lederskap og økonomi. Jeg er håndverker og kommer sannsynligvis til å bruke denne utdanningen til å gå videre og ta mesterbrev. Ellers kan jeg si at jeg er svært fornøyd med læreren og måten han underviser på. Han er rolig og tar seg tiden til å forklare. "

Morten Leer, Arbeidsledelse

"Kreftomsorg spenner over mye og mange forskjellige mennesker. Tidligere har en kreftdiagnose vært synonymt med å dø, så det er en av de skumleste sykdommene du kan få. Det er spennende å lære om hvilke ulike behandlingsmetoder vi har og hvordan du best kan kommunisere med pasienten. I det store og det hele handler det om hvordan jeg kan bidra til å styrke pasientens livskvalitet, også når han eller hun skal dø. Jeg får brukt den nye kunnskapen jeg får gjennom studiene i jobben min hver eneste dag. "

Madeleine Vøyås Moen, Kreftomsorg og lindrende pleie

Praktisk informasjon

Generelle opptakskrav

Fagbrev eller vitnemål fra videregående opplæring. Enkelte utdanninger har egne opptakskrav innenfor programområdet. Se informasjon under hvert enkelt tilbud.

Hvis du ikke har formell utdanning innenfor fagområdet, kan du søke opptak på bakgrunn av din realkompetanse. Dersom du har videregående skole fra utlandet må du i tillegg til formelle opptakskrav, dokumentere norskferdigheter på B2-nivå. Her kan du lese mer om Opptak, studier og eksamen.

Gjennomføring

Våre utdanninger kombinerer nettundervisning, webinar og månedlige samlinger, slik at du både får sosial kontakt med lærer og medstudenter, og fleksibilitet til å studere når og hvor det passer deg best.

Slik søker du

Du søker elektronisk på Samordna opptak. Hovedopptaket åpner 1. februar varer fram til 20. april. Det åpnes for søknad på restplasser etter 25. mai. Husk å laste opp dokumentasjon ved søknad til samordna: fagbrev/kompetansebevis, vitnemål og relevant arbeids-/yrkeserfaring.

For enkeltemner søker du direkte hos oss.

Mer informasjon? Vi hjelper deg gjerne!

Mer informasjon? Vi hjelper deg gjerne!

Administrasjonen er tilgjengelig mandag–fredag fra kl. 08.00–16.00
på tlf. 22 47 60 20 eller e-post fagskole@folkeuniversitetet.no.