Fagskoler

Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger fra  30 til 120 studiepoeng. Utdanningene er sidestilt med annen høyere utdanning og bygger på relevant videregående opplæring.

Hvor ønsker du å ta studiet?

Ønsker du å ta nettstudier