Fagskole - høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Undervisningen er samlings- og eller nettbasert og kan kombineres med arbeid. Fagskoleutdanning gir studiepoeng og kompetanse som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet. 

Viser tilgjengelige kurs for Nettstudier .